ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 31 ก.ค 54.
เปิดอ่าน : 3085 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 สักการะพระธาตุไชยา ศึกษาธรรม อาบน้ำแร่ แช่น้ำทะเล


 อำเภอไชยา เป็นเมืองที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งของภาคใต้ เชื่อกันว่าเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัย ถึงทุกวันนี้ก็ยังคงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ อ.ไชยาด้วย

 

เจดีย์พระบรมธาตุไชยา

 

                วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของ อ.ไชยา เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุไชยา ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็น 1 ในเจดีย์สมัยศรีวิชัยที่เหลือเพียง 3 องค์ในประเทศไทย ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอายุประมาณ 1,200 ปี

                ข้ามฝั่งถนนมา จะเจอกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา จัดแสดงประติมากรรมศิลาและประติมากรรมสำริดที่ขุดค้นพบได้ในบริเวณเมืองไชยา คือ เทวรูปพระนารายณ์ และพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร รวมทั้งจัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดีช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และงานประณีตศิลป์ที่น่าสนใจต่างๆ ด้วย

 

พระบรมธาตุไชยา ปูชนียสถานสำคัญภายในวัด

 

เจดีย์พระบรมธาตุไชยา

                 วัดที่สำคัญอีก 2 แห่งของไชยา คือ วัดรัตนาราม หรือวัดแก้ว และวัดหลง ตั้งอยู่ติดๆกันอยู่ห่างจากวัดพระบรมธาตุไชยาฯ ประมาณ 1 กิโลเมตร มีเจดีย์วัดแก้วและเจดีย์วัดหลง เป็นเจดีย์สมัยศรีวิชัยอีก 2 แห่งที่เหลืออยู่ในประเทศไทย นอกจากพระบรมธาตุไชยา

 

                เจดีย์พระบรมธาตุไชยาที่บริเวณเขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ที่มีชื่อเสียงและทำให้สุราษฎร์ธานีเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก คือ สวนโมกขพลาราม หรือวัดธารน้ำไหล ที่ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้น รอบๆ บริเวณวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม่ขนาดใหญ่ มีลำธารเล็กๆ ไหลผ่านบรรยากาศสงบและร่มเย็น ในวัดมีโรงมหรสพทางวิญญาณ ที่แสดงภาพศิลป์ บทกวี คติธรรม คำสอนในพุทธศาสนานิกายต่างๆ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลองภาพหินสลัก และมีถ้ำพระกฤษณะ และรอยพระพุทธบาทด้วย

               

                ติดกับสวนโมกข์นานาชาติ มีบ่อน้ำพุร้อนที่ผุดขึ้นจากใต้ผืนดินบริเวณเชิงเขาตลอดเวลา น้ำมีอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียล มีบริเวณให้ลงแช่น้ำได้ด้วย และใกล้ๆ มีสวนป่าไทรงาม ที่มีต้นไทรขึ้นเบียดเสียดอยู่หนาแน่น มีคลองไชยาไหลผ่าน ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

 

ลายปูนปั้นประดับซุ้มประตูองค์พระบรมธาตุไชยา

 

ซุ้มประตูทางเข้าวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

 และหากมาถึงไชยาแล้ว ก็ต้องไม่พลาดไปเยือนหมู่บ้านพุมเรียง ชุมชนเก่าแก่ริมชายทะเล ปัจจุบันเป็นหมู่หัตกรรมมุสลิม มีการทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงมาก คือ ผ้าไหมพุมเรียง เป็นผ้าไหมทอด้วยกี่กระตุก ยกดิ้นเงินหรือดิ้นทอง มีลวดลายดอกต่าง บนผืนผ้าที่สวยงามแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์ เช่น  ลายดอกพิกุล ลายนพเก้า และลายยกเบ็ด ปัจจุบันเป็นสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและขายดีของ จ.สุราษฎร์ธานี และเลยจากหมู่บ้านไปประมาณ 2 กิโลเมตร คือที่ตั้งของแหลมโพธิ์ อยู่ตรงบริเวณปากน้ำ มีหมู่บ้านชาวประมง หาดทรายสะอาด บรรยากาศดี

  

การเดินทางแบบประหยัด

     กรุงเทพ-ไชยา รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเพทฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 จนถึงชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 จนถึง กิโลเมตรที่ 134 เลี้ยวซ้ายแยกเข้า อ.ไชยา รวมระยะทางประมาณ 640 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-10 ชั่วโมง

 

     กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี รถโดยสารประจำทาง สายกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถ.บรมราชชนนีทุกวัน ระยะทางประมาณ 685 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

 

     รถปรับอากาศ 38 ที่นั่ง ราคา 488 บาท สอบถามเพิ่มเติมที่สถานีขนส่งสายใต้ โทร 0-2422-4444 จองตั๋วรถ โทร.0-2262-3456 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.transport.co.th สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7720-0032-3 นครศรีร่มเย็นทัวร์ โทร.0-2894-6154-5 นครศรีราชาทัวร์ โทร. 0-2885-9608-9 ศรีสุเทพทัวร์ โทร. 0-2894-6154-5 โชคอนันท์ทัวร์ โทร. 0-2894-6300-2

 

     หากไม่สะดวกในการเดินทางไปซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้า สามารถจองตั๋วระโดยสารผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.thairoute.com เสียค่าบริการรายการละ 20 บาท แล้วทำการชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งต้องเสียค่าบริการ 15-20 บาท จากนั้นจึงนำรหัสไปรับตั๋วเดินทางที่สถานีขนส่งสายใต้ ถ.บรมราชชนนี ก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที

 

     รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยให้บริการเดินรถระหว่างกรุงเทพ-ไชยา ทุกวัน มีทั้งรถด่วนและรถเร็ว สอบถามลายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 0-2220-4444 และ 1690 (ตลอด 24 ชั่วโมง)หรือ www.railway.co.th

 

     เครื่องบิน สายการบินไทยแอร์เอเชียมีเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ทุกวัน ตรวจสอบเที่ยวบินและซื้อโดยสารที่ www.airasia.com โทร. 0-2515-9999

สุราษฎร์ธานี-ไชยา ไชยาอยู่ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 41 มุ่งหน้า จ.ชุมพร เลี้ยวขวาบริเวณกิโลเมตร ที่ 134 เข้าสู่ อ.ไชยา

นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถโดยสารสายสุราษฎร์ธานี-ระนอง และสุราษฎร์ธานี-ชุมพร ไปไชยาได้และมีรถแท็กซี่บริการเช่าเหมาคัน ติดต่อที่โทร. 0-7721-2918

ไชยา-พุมเรียง หมู่บ้านพุมเรียงอยู่ห่างจากตัวเมืองไชยาไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กม. และอยู่ห่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ประมาณ 7 กม. มีโดยสารประจำทางสายไชยา-พุมเรียง ออกจากในตลาดไชยา

 

พักสบาย ที่หาดแหลมทรายมีบังกะโลราคาหลักร้อยของเอกชนให้บริการ และมีจุดกางเต้นท์ด้วย ในตัวอำเภอใกล้ๆวัดสวนโมกข์มีรีสอร์ทหลายแห่งราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงเป็นพัน ดูรายละเอียดได้ที่ www.chaiyaresort.comhttp://phuendernthang.9nha.com/thaiindex.html

 

กินอร่อย ไข่เค็มไชบา ใช้ไข่เป็ดท้องถิ่นที่มีไข่แดงมากและไม่คาวเหมือนไข่เป็ดทั่วไป นำมาปรุงอาหารได้ทั้งแบบทอดเป็นไข่เค็มดาว หรือแบบต้ม นำไปยำ กินกับข้าวต้มร้อนๆ อร่อยมาก

 

กินอาหารทะเลริมทะเลได้ที่ร้านตรงปากน้ำของพุมเรียง มีร้านอร่อยอยู่ติดๆกันหลายร้าน อย่าลืมลองชิมเมนูหอยนางรมที่ขึ้นชื่อของสุราษฎร์ธานี เพราะหอยรางรมที่นี่อร่อยเป็นพิเศษ ตัวโต เนื้อขาวสะอาด รสออกหวาน ไม่มีกลิ่นคาว อีกเมนูหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือ หอยขาวพุมเรียง เป็นอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของ อ.ไชยา หาทานได้เฉพาะที่พุมเรียงเท่านั้น

 

ผัดไทยไชยา เป็นอาหารพื้นบ้าน แตกต่างจากผัดไทยภาคกลางตรงที่ใส่น้ำกะทิด้วย มีรสเผ็ดเล็กน้อย เปรี้ยว หวาน มีเต้าหู้และกุ้งเป็นเครื่องเคียง กินพร้อมผัก หรือแกงเหลือง แกงส้มออดิบ หรือผัดสะตอใส่กะปิก็ได้

 

สุราษฎร์ธานีมีอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวที่เป็นอาหารขึ้นชื่อ คือ โล่งโต้ง คือเส้นหมี่น้ำใส่ ใส่กระดูกหมูและขาหมู และ ผักบุ้งไต่ราว คือเส้นหมี่แห้ง โรยหน้าด้วยกุ้งทอดกรอบ เนื้อหมู เลือดหมู หนังหมูหั่นฝอย ไข่ต้ม ราดด้วยน้ำจิ้มสูตรพิเศษรสจัดจ้า รสชาติหวานอมเปรี้ยว อย่าลืมลองชิมขนมพื้นบ้าน อย่างขนมจั้ง กินกับน้ำเชื่อมหรือกะทิ และขนมจิ้นแด้

 

ช็อปกระจาย(รายได้) สุดยอดของฝากของไชยา คือไข่เค็มไชยา หาซื้อได้ทั่วไปในตลาด และแหล่งซื้อขายไข่เค็มที่ใหญ่และสะดวกสำหรับผู้มีรถส่วนตัวอีกแห่งหนึ่ง คือ เพิงขายของริมสองข้างทางหลวงหมายเลข 41 ปากทางเข้า อ.ไชยา มีขายของฝากอื่นๆ ด้วยเช่น สะตอ ของทะเลแห้ง และเงาะโรงเรียน (ของตามฤดูกาล)

 

 ที่พุมเรียง มีผ้าไหม ผ้าทอ และของที่ระลึกน่ารักๆ ราคาถูกมากมาย และมีตลาดซื้อขายอาหารทะเลสอๆ จากเรือประมงที่เพิ่งเข้าฝั่ง ที่ข้างสะพานข้ามแม่น้ำ มีทั้งปลา ปูม้า และหอยขาวพุมเรียง

 

เที่ยวสนุก สักการะพระบรมธาตุไชยา และเที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา เปิดตั้งแต่ 0.09-16.00 น. เปิดวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชมชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท

 

ฝึกนั่งสมาธิและศึกษาธรรมะที่สวนโมกขพลาราม มีการสอนฝึกสมาธิแก่ชาวต่างประเทศทุกวันที่ 1-10 ของเดือน และสำหรับคนไทยทุกวันที่ 20-27 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.

 

ชมพันธุ์ไม้หลายชนิดที่สวนรุกขชาติพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกม. ที่ 134 ติดกับสวนโมกขพลาราม เที่ยวชมหมู่บ้านพุมเรียง ชมการทอผ้าไหมพุมเรียง และหาซื้อผ้าไหมเป็นของฝากและลงเล่นน้ำทะเล แวะกินอาหารทะเลสดๆ ถ่ายรูป และเที่ยวชมทิวทัศน์ที่แหลมโพธิ์

 

เที่ยวช่วงนี้ดีที่สุด คือ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

งบประหยัด เที่ยวไชยา 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถทัวร์ 38 ที่นั่ง หรือรถไฟชั้นที่ 2 พักรีสอร์ทราคาหลักร้อยใช้เงินประมาณคนละ 3,000 บาท และถูกลงอีกหากมีคนหารค่าที่พักเพิ่ม

 

ติดต่อก่อนเดินทาง

     ททท.สำนักสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7728-8818-9 เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/suratthani

     วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร โทร. 0-7743-1090, 0-7743-1402

     พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา โทร. 0-7743-1066 เว็บไซต์ www.thailandmuseum.com]kik

     สวนโมกข์พลาราม โทร. 0-7753-1552 เว็บไชต์ www.suanmokkh.org

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือเที่ยวใต้เที่ยวง่าย กองตลาดภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบ http://th.wikipedia.org