ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 17 ก.ค 54.
เปิดอ่าน : 3317 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 ชมเรือนสักทอง เสาร้อยต้น วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีแหล่งรวมพุทธศิลป์แห่งล้านนา


ชมเรือนสักทองเสาร้อยต้น ที่วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีแหล่งรวมพุทธศิลป์แห่งล้านนา จังหวัดแพร่

ศิลปะในงานพุทธศิลป์แบบล้านนาไทยนั้นถือว่ามีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นงานศิลปกรรมที่ต้องรักษาไว้เพื่อสืบทอดเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมต่อไป  ที่วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี นับเป็นสถานที่ที่รวบรวมสุดยอดงานศิลปะแบบล้านนาเอาไว้มากมาย ทั้งที่สร้างขึ้นใหม่และจำลองมาจากหลายสถานที่หลายจังหวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในวัดเต็มไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทยที่สวยงามน่าชื่นชมยกย่อง นอกจากนั้นยังมีเรือนไม้สักทองเสาร้อยต้นที่สวยงามซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน นับเป็นศาสนสถานอันทรงคุณค่าอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเราครับ

 

 

 

ร้านบริการเครื่องดื่มรูปทรงแบบศิลปะแบบพม่า

 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี  ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 โดยพระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ์ หรือ พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี เจ้าอาวาส  เป็นวัดบนยอดม่อนโทนสูงราว 20 เมตร เนื้อที่ราว 25 ไร่  โดยท่านได้สร้างวัดให้เป็นแหล่งรวมของงานศิลปะและจำลองงานศิลป์ชั้นยอดของอารยธรรมล้านนาทั้งในประเทศไทยและที่สิบสิงปันนาในมณฑลยูนานของจีน โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาพระครูบามนตรีได้สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาไว้มากมาย โดยเกิดจากแรงบันดาลใจของตัวท่านเอง มีทั้งพระพุทธรูปรูปปั้นเหมือนพระอริยสงฆ์ งานแกะสลัก การออกแบบสร้างโบสถ์ เป็นต้น และด้วยแนวคิดที่จะให้วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ เป็นที่รวบรวมงานพุทธศิลป์ชิ้นเอกจากทุกถิ่นที่ท่านได้เดินทางไปศึกษามาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำวัดแห่งนี้และเป็นศาสนสถานที่ถ่ายทอดมรดกทางศิลปกรรมได้อีกที่หนึ่ง นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์สุวรรณหอคำ ที่โดดเด่นด้วยการสร้างเป็นเรือนไม้สักทองทั้งหลัง มีจำนวนเสา ถึง 101 ต้น เป็นเรือนไม้ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นล้านนาแท้ ๆ หาดูได้ยาก ภายในยังจัดแสดงวัตถุโบราณต่าง ๆไว้มากมาย

 

 

ด้านหน้าทางเข้าวัดมีพระพุทธไสยาสน์แบบพม่าองค์ใหญ่ตั้งเด่นอยู่บนเนินเขา พระพุทธไสยาสน์องค์นี้ได้รวมเอาคุณลักษณะที่งดงามทั้งมวลเอาไว้ มีพระพักตร์งามหวาน พระสรีระสมส่วน หุ้มไว้ด้วยจีวรพลิ้วด้วยรอยพับ รอยย่นดังห่มไว้ด้วยจีวรผ้าจริง ที่พระบาทที่ทับซ้อนกันนั้นมีลวดลายมงคลอันงดงาม และเมื่อเหลียวมองรู้สึกนุ่มนวลสบายใจอย่างบอกไม่ถูก มีบันไดนาคทางด้านล่างขึ้นสู่วัด ที่หน้าบันไดนาคมีสิงห์คู่ที่น่าเกรงขามเป็นปูนปั้นขนาดใหญ่ศิลปะแบบล้านนาสวยงาม

 

 

 

พระธาตุบารมี 30 ทัศ

 

 

พระธาตุบารมี 30 ทัศ

 

ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยงานพุทธศิลป์ที่น่าทึ่งครับ มีสุดยอดพระเจดีย์พระบรมธาตุ 30 ทัศ เป็นศิลปะเชียงแสนยุคต้น ที่เจดีย์องค์ประธานและเจดีย์รายหุ้มด้วยแผ่นทองจังโก๋เหลืองอร่ามสวยงามเป็นองค์เจดีย์ที่จำลองมาจากวัดพระธาตุนอ(หน่อ) สิบสองปันนา องค์พระธาตุ 8 เหลี่ยม หมายถึง มรรค8 มี 3 ชั้น แทนไตรภูมิ ใต้ฐานมีช้างรองรับ 32 ช้างซึ้งเป็นงานศิลป์ที่ จำลองมาจากวัดช้างต่างๆ อาทิวัดช้างค้ำ วัดช้างล้อม เป็นต้น บันไดนาคที่ทอดขึ้นสู่ซุ้มประตูโขงที่ถอดแบบมาจากพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปาง  ส่วนซุ้มประตูด้านซ้ายมือ จำลองแบบมาจากวัดพระธาตุหลวงกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เป็นต้น แม้ว่าจะจำลองแบบมาจากงานพุทธศิลป์จากหลายแห่งหลายที่ แต่ก็ผสมผสานรวมกันได้อย่างลงตัวสวยงาม พระเจดีย์พระบรมธาตุ 30 ทัศถือได้ว่า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะองค์เจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ด้านใน

 

 

 

ซุ้มประตูด้านหน้าพระอุโบสถจำลองจากวัดพระธาตุลำปางหลวง

 

หน้าต่างลวดลายแกะสลักจำลองจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์ เชียงใหม่

 

พระอุโบสถเต็มไปด้วย ศิลปกรรมแบบล้านนานับเป็นแหล่งรวม สุดยอดของศิลปะล้านนาเอาไว้มากมายซึ่ง นำแบบมาจาก 11แห่ง มาประยุกต์เพื่อสร้างอุโบสถวิหาร ได้แก่   ซุ้มประตูด้านหน้าโบสถ์ นำแบบมาจากวัดพระธาตุลำปางหลวง   ,ซุ้มประตูด้านตะวันออกนำแบบมาจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ, ฐานพระอุโบสถรูปซิกแซ็กนำแบบมาจากวังประทับพระยามังราย จ.เชียงราย, ประตูและหน้าต่างลวดลายแกะสลัก นำแบบมาจาก วิหารลายคำวัดพระสิงห์ เชียงใหม่ ,ปั้นลมลวดลายเก่าศิลปะทางเหนือนำแบบมาจากวัดต้นแกว๋น  เชียงใหม่, นาค 7 เศียร แบบขอม / นางอัปสรปูนปั้นนำแบบมา จากวัดเจ็ดยอด เชียงใหม่ ,หอไตรนำแบบมาจากวัดพระสิงห์ เชียงใหม่, หอระฆัง นำแบบมาจากวัดพระธาตุหริภุญชัย ,กุฏิหลังใหญ่สร้างจากไม้สักทองนำแบบมาจาก บ้านไทยสิบสองปันนาประเทศจีน  ด้านในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็คือองค์พระพุทธชินราชซึ่งจำลองแบบมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุทั้งหมด นอกจากนั้นภายในวัดยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไทยที่จำลองมาหลายองค์ให้เราได้กราบไหว้บูชา อาทีเช่น พระเจ้าเก้าตื้อ,พระพุทธมหามุณีทรงเครื่องพระยามังรายและพระพุทธสุโทนมงคล  เป็นแหล่งรวมของงานศิลปกรรมแบบล้านนาเอาไว้มากมายครับ

 

เทวดาเล่นเครื่องดนตรี

 

ยักษ์ตื่น และหลับครับ

 

 

 

เมือเราเข้าไปทำบุญไหว้พระภายในวัดแห่งนี้ ดูเหมือนว่าได้ทั้งทำบุญและได้ชมศิลปกรรมแบบล้านนาอย่างครบครัน ซึ่งได้รวบรวมไว้ในที่เดียวกันอย่างน่าทึ่งและมีความวิจิตรงดงาม เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากวัดทั่วไปนอกจากนั้นพระครูบามนตรี ธมฺมเมธี ท่านยังได้จำลองขึ้นใหม่หลายอย่าง ซึ่ง เกิดจากแรงบันดาลใจของตัวท่านเองประกอบกับท่าน เป็นผู้มีฝีมือเก่งกาจงานศิลปะล้านนา ทั้งการหล่อพระ การปั้นและแกะสลักไม้   จึงส่งผลให้วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสวยงามวิจิตรอย่างมาก เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าไปทำบุญภายในวัด นอกจาทำบุญไหว้พระแล้วเรายังสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และพักผ่อนหย่อนใจด้วยการเดินชมงานศิลป์ได้อีกทางหนึ่ง

 

พระพุทธชินเรศนวราชบพิตร

 

            นอกจากตัววัดเป็นแหล่งรวมของศิลปกรรมต่าง ๆ มากมายแล้ว ภายในวัดยังมีสุดยอดเรือนไม้สักทองเสาร้อนต้นที่สวยงามหาดูได้ยากในปัจจุบัน เป็นเรือนขนาดใหญ่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ชื่อพิพิธภัณฑ์สุวรรณหอคำ ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2528 สร้างตามแบบของศิลปกรรมล้านนา โดยนำเอาไม้สักทองจากบ้านเรือนเก่าที่ปลูกสร้างบ้านมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปีโดยได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือบริจาคซื้อเรือนเก่าในเขต อำเภอเด่นชัย อำเภอลองจังหวัดแพร่ จำนวน 14 หลัง  มีเสาจำนวน 101 ต้น นับเป็นสถานที่ที่มาจากแรงศรัทธาของประชาชนอย่างแท้จริง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่และสวยงามเพื่อเป็นมรดกและเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ขอชมเชยชาว อำเภอเด่นชัย ด้วยนะครับ

 

 

 

ภายในพิพิธภัณฑ์สุวรรณหอคำ  ก็ได้รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุของล้านนาไทยเอาไว้มากมาย ทั้งของจังหวัดแพร่และจังหวัดในแถบภาคเหนือเกือบทั้งหมด  อาทิ รูปภาพเจ้านายฝ่ายเหนือ วัตถุโบราณเครื่องศาสตราวุธ ฉลองพระองค์ของเจ้านายฝ่ายเหนือคัมภีร์กฏหมายมังรายศาสตร์ ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกของเมืองแพร่ นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปปางต่าง ๆซึ่งได้รับบริจาคจากประชาชนจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง งานพุทธศิลป์ที่จัดแสดงเป็นศิลปะแบบเชียงแสนผสมกับสุโขทัย เครื่องเขินสมัยต่างๆและเครื่องดนตรีที่เป็นของโบราณแบบล้านนาและภาคกลาง ภาพเหตุการณ์ในอดีตต่างๆ พิพิธภัณฑ์สุวรรณหอคำใช้เป็นแหล่งความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาได้เป็นอย่างดี เป็นอีกหนึ่งสถานที่อันทรงคุณค่าภายในวัดแห่งนี้ครับ

 

   ภายในบริเวณสะอาดสะอ้านเงียบสงบร่มเย็นไปด้วยต้นไม้ต่าง ๆสดชื่นกับสายลมที่พัดผ่านอยู่ตลอดเวลา ภายในวัดร่มรื่นมาก ๆ จัดสถานที่ได้เป็นสัดส่วนมีจุดบริการอาหารเครื่องดื่มเป็นทรงสูงแบบศิลปกรรมออกทางพม่าสวยงาม ด้านข้างเรือนไม้สักจัดเป็นที่จอดรถสะดวกสบาย มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปทำบุญไหว้พระที่วัดมากพอสมควรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวครับ

 

พระแก้วมรกต

 

วิหารพระเจ้าทันใจวีระศาลเกษมอนุสรณ์

 

เจ้าทันใจวีระศาลเกษมอนุสรณ์

 

วัดพระตุสุโทนมงคลคีรีนอกจากเป็นแหล่งรวมของศิลปกรรมและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังตั้งอยู่ไม่ไกลตัวเมืองแพร่มากนักและใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งของจังหวัดแพร่ อย่างเช่น วัดพระธาตุช่อแฮ,ถ้ำเอราวัณ,แพะเมืองผี,หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง,วัดพระธาตุจอมแจ้ง,วัดหลวง,บ้านประทับใจ เราสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อได้สบายครับเพราะตั้งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก

 

 การเดินทางมายังวัดพระตุสุโทนมงคลคีรี เดินทางมาบนถนนหมายเลข 101 เด่นชัย-ลำปาง ห่างจากสามแยกเด่นชัยประมาณ 5 กิโลเมตร ผ่านค่ายทหาร ม.พันสิบสองหรือค่ายพญาไชยบูรณ์  ซึ่งสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัดเมื่อมาถึง คือจะเห็นพระพุทธไสยาสน์แบบพม่าองค์ใหญ่อยู่ด้านหน้าวัดบนเนินเขา เดินทางสะดวกหาง่ายวัดตั้งอยู่ริมถนนครับ

 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านห้วยน้ำพริก หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พระอุโบสถและพิพิธภัณฑ์สุวรรณหอคำเปิดให้เข้าชมทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 8.30-17.00 น. วันเสาร์ –อาทิตย์ เปิด 8.30-17.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5353-0138

 

วัดพระตุสุโทนมงคลคีรีถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามโดเด่นไปด้วยศิลปกรรมแบบล้านนาที่งดงามเป็นศูนย์รวมของงานพุทธศิลป์ของวัฒนธรรมล้านนาต่าง ๆ  เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เป็นวัดที่เต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอันทรงคุณค่าและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นล้านนาอย่างแท้จริง หากท่านมีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดแพร่หรือเดินทางบนถนน เด่นชัย-ลำปาง ก็หาเวลาแวะเข้าไปเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมที่งดงามและทำบุญไหว้พระที่วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีกันนะครับ เที่ยวเมืองไทย มีอะไรดี ๆอีกเยอะครับ