ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 20 มิ.ย 54.
เปิดอ่าน : 2646 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 เที่ยววัดพิกุลทอง หลวงพ่อแพ พระผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตา


วัดพิกุลทอง ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์) ภายในวัดมี พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 

 

นอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งของวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว สูง 21 วา 1 คืบ 3 นิ้ว ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสกทองคำธรรมชาติชนิด 24 เค รอบ  พระวิหารใหญ่มีวิหารคต ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่างๆ และพระสังกัจจายองค์ใหญ่ และบริเวณวัดยังมีสวนธรรมะ และสิ่งก่อสร้างที่สวยงามน่าสนใจ แวดล้อมด้วยบรรยากาศสงบร่มรื่น

 

 


หลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์) หรือพระธรรมมุนี พระผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาที่ชาวสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพ เลื่อมใสศรัทธากันเป็นจำนวนมาก ตลอดชีวิตของหลวงพ่อได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ และได้ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนหรือตกทุกข์ได้ยากตลอดมา หลวงพ่อแพ เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนทั่วไป ท่านได้แผ่บารมีช่วยเหลือกิจการงานต่างๆมากมาย วัดพิกุลทองจึงเป็นวัดที่มีความสำคัญกับพี่น้องชาวสิงห์บุรีเพราะได้ชื่อว่าเป็นวัดหลวงพ่อแพ เนื่องจากตลอดเวลาจากยาวนานถึง 67 ปีที่หลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองแห่งนี้ ได้สรรค์สร้างถาวรวัตถุต่างๆ ที่สวยงาม และยิ่งใหญ่ มากมาย ด้วยบารมีของหลวงพ่อแพ และศรัทธาจากมวลมหาชนชาวสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกันสร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

วัดพิกุลทองอยู่ในเขตตำบลวิหารขาว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหารไปประมาณ 9 กิโลเมตร เดิมชื่อว่า “วัดใหม่พิกุลทอง” แต่มักเรียกขานกันว่า “วัดใหม่” เพราะสร้างขึ้นใหม่ในเขตบริเวณนี้ สร้างเมื่อ พ.ศ.2434  โดยขุนสิทธิ์ , นายกลับ สถิตย์บุตร และนายช่วง เป็นหัวหน้าดำเนินการก่อสร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2440 ต่อมาในปี พ.ศ.2483 ได้ขอเปลี่ยนนามวัดเป็น “วัดพิกุลทอง”

 

 

 

 

 

 


บริเวณวัดพิกุลทองแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนของตัววัดเดิมและส่วนของที่สร้าง ขึ้นใหม่ฝั่งตรงข้าม เป็นวัดที่มีความสวยงามด้วยศิลปกรรมและการตกแต่ง มีศาสนสถานที่สำคัญหลายอย่าง เช่นวิหารรูปหล่อหลวงพ่อแพองค์ใหญ่ ,วิหารพระพุฒจารย์โต,พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ,พระพุทธรูปประทานพรขนาดใหญ่ พระพุทธสุวรรณมงคลหามุนี,พระสีวลี,พระสังกัจจายนะ,วิหารคด,พระประธานใน อุโบสถ,พระพิฆเนศ ภายในวัดร่มรื่น มีจุดนั่งพักผ่อนทั่วบริเวณ ด้านหน้าวัดมีตลาดของกินและของฝากหลายอย่าง   ฝั่งตรงข้ามเป็นที่จอดรถและร้านบริการอาหารเครื่องดื่มมากมายบริเวณด้านหลังของวัดยังมีพระพิฆเนตรตั้งอยู่กลางน้ำ แต่มีสะพานเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินไปกราบไหว้ได้

 

 

 

 

 

 

 


ภายในบริเวณวัดพิกุลทอง มีรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อแพองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารสวยทรงสูง เป็นวิหารและรูปหล่อที่เหล่าลูกศิษย์ร่วมกันสร้างถวายแด่หลวงพ่อหลังจากที่ องค์หลวงพ่อได้มรณภาพ ลงเมื่อปี 2542 ภายในนอกจากจะมีรูปหล่อหลวงพ่อองค์ใหญ่แล้ว  ก็ยังมีการจัดแสดงรูปภาพขนาดใหญ่ของหลวงพ่อตั้งแต่สมัยท่านอุปสมบทเป็น สามเณรจนถึงวัยชราภาพประดับไว้ตามฝาผนังของวิหารแต่ละรูปเรียกว่าหาดูได้ ยาก  ภายในวิหารมีบริการดอกธูปเทียนในการบูชาองค์หลวงพ่อ มีประชาชนเดินทางเข้ามากราบไหว้รูปหล่อหลวงพ่อภายในวิหารอย่างไม่ขาดสาย

 

 

 

 

 

 


ช่วงเวลาที่เหมาะแก่ท่องเที่ยว
 ตลอดทั้งปี
 

ลักษณะของสถานที่
 ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี) ที่วัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี ขนาดหน้าตักกว้าง 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว สูง 21 วา 1 คืบ 3 นิ้ว ภายในประดับด้วยโมเสดทองคำธรรมชาติชนิด 24 เค รอบๆ พระวิหารใหญ่มีวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสวนธรรมะและสิ่งก่อสร้างที่สวยงามน่าสนใจ แวดล้อมด้วยบรรยากาศร่มรื่นสงบ
 

ข้อมูลอาหารพื้นเมือง 
 ปลาช่อนแม่ลา เป็นอาหารและของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี
 

ของฝากของที่ระลึก
 ประเภทอาหารได้แก่ ซาลาเปาแม่สายใจ,ขนมเปี๊ยะ,กระยาสารท,ปลาช่อนแม่ลา,กุนเชียง,หมูหยอง,เนื้อทุบและหมูทุบ ประเภทสินหัตถกรรมได้แก่เครื่องจักสานเช่น ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ตะกร้า,ฝาชี,เครื่องประดับมุก เช่นตะลุ่มมุกกล่องใส่เครื่องประดับ เชี่ยนหมาก
 

ที่อยู่
 ต.วิหารขาว จ.สิงห์บุรี
 

การเดินทางโดยรถยนต์
 จากทางหลวงหมายเลข 311 ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 309 ประมาณ 3 กิโลเมตร มีทางแยกให้เลี้ยวขวาอีกประมาณ 14 กิโลเมตร วัดอยู่ด้านซ้ายมือ
 

สถานที่ติดต่อ
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-3651-2690, สำนักงาน ททท. ลพบุรี โทร. 0-3642-2768-9 หรือโทร.1672