ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 31 พ.ค 54.
เปิดอ่าน : 4178 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 กราบสักการบูชา พระบรมธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่


           ทริปนี้เราพามาสักการบูชา วัดพระธาตุดอยสุเทพ และพระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ พระบรมธาตุดอยสุเทพ ที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ และเป็นสถานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในล้านนาของไทย นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพระมหากษัตริย์ของนครเชียงใหม่ทุกๆ พระองค์ ได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างหนักแน่น ถึงแม้กาลเวลาจะล่วงเลยไปนานแสนนานสักเพียงใด ความมั่นคงในบวรพระพุทธศาสนายังคงฝังแน่นอยู่ในจิตใจของชาวล้านนาไทย และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เพียงแค่เราเดินทางถึงทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ บนถนนสายห้วยแก้ว มองขึ้นไปบนภูเขาเราก็จะเป็นองค์พระเจดีย์ พระบรมธาตุดอยสุเทพตั้งตระหง่านอยู่บนภูเขา เป็นสิ่งที่สวยงามมากๆ พอขับรถขึ้นไปเรื่อยๆ ใกล้ๆต้นเนินเขา หรือที่ชาวล้านนาเรียกว่าตีนดอยสุเทพ เราก็จะเห็นอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ที่ผู้คนทั่วไปรู้จักและให้ความเคารพศรัทธาเลี่อมใส เราจึงแวะสักการบูชา ขอพรให้เป็นศิริมงคลกันก่อน จากนั้นก็ออกเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

          ในสมัยก่อน การขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพนั้น เป็นเรื่องที่ยากลำบากเหลือเกิน เพราะไม่มีถนนสะดวกสบายเหมือนปัจจุบัน ทางเดินก็แคบๆ และ ไม่ราบเรียบ ต้องผ่านป่าเขาลำเนาไพร และปีนเขาต้องใช้เวลายาวนานถึง 5 ชั่วโมงกว่า จนมีคำกล่าวขานกันทั่วไปในสมัยนั้นว่า ถ้าไม่มีพลังบุญและศรัทธาเลื่อมใสจริงๆ ก็จะไม่มีโอกาสได้กราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพ

 

         วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตามประวัติในปี พ.ศ.2477 (ค.ศ.1934) ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย มาจากวัดบ้านปาง จังหวัดลำพูน เป็นผู้เริ่มดำเนินการสร้างถนนขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพ โดยมีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้น เป็นผู้เริ่มขุดดินด้วยจอบเป็นปฐมฤกษ์ ตรงที่หน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ปัจจุบัน ใกล้ๆ กับบริเวณน้ำตกห้วยแก้ว โดยเริ่มสร้างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 ฝูงชนอาสาร่วมสร้างถนน

 

          เมื่อข่าวการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพได้แพร่สะพัดไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ชาวพุทธผู้เลื่อมใสในครูบาศรีวิชัย ต่างทยอยกันมาจากทั่วสารทิศจนเต็มบริเวณเชิงดอยหมด เพื่อมาร่วมสละแรงงานช่วยสร้างถนน โดยไม่มีค่าจ้างใดๆ ทั้งสิ้น วันๆ หนึ่งจะมีประชาชนมาร่วมสร้างถนนประมาณ 3-4 พันคนจากทั่วทุกจังหวัดภาคเหนือ รวมไปถึงอุตรดิตถ์-พิษณุโลก ปริมาณคนงานที่มาช่วยมีมากเกินความต้องการครูบาศรีวิชัยจึงได้กำหนดให้สร้างถนนหมู่บ้านละ 10 วาเท่านั้น และต่อมายังได้ลดลงอีกเหลือประมาณหมู่บ้านละ 2 วา 3 วา เพราะมีคนมาขอร่วมแรงงานสร้างมากขึ้นเรื่อยๆ นับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากที่การสร้างถนนบนภูเขายาวถึง 11 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 5 เดือนกับอีก 22 วัน ทั้งๆ ที่อุปกรณ์การสร้างทางมี เพียงจอบ และเสียม เท่านั้น อุปกรณ์ทันสมัย เช่นในปัจจุบันยังไม่มีพิธีเปิดใช้ถนนใหม่ได้เริ่มเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2478 หรือ ค.ศ.1935 โดยท่านครูบาศรีวิชัย เป็นคนแรกที่นั่งรถยนต์ขึ้นดอยสุเทพตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

พระบรมมหาธาตุ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

          วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ มีบริการรถรางไฟฟ้า เพื่อให้ความสะดวกสบาย และความรวดเร็วนำมาให้บริการประชาชนและผู้สูงอายุมานานกว่า 10 ปี ตอนแรกๆ ก็ใช้เพียงขนของสัมภาระขึ้น-ลงพระธาตุเท่านั้น ต่อมาภายหลังได้ทำการปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้ดีขึ้น จึงใช้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อายุการใช้งานรถรางไฟฟ้านานมากแล้วทางวัดจึงได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาครั้งใหญ่เพื่อจะนำมาเสริมสร้างบริการที่ดีและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวด้วยความมั่นใจยิ่ง ค่าบริการก็ไม่แพงจ่ายครั้งเดียวได้ทั้งขาขึ้นและลง รถรางไฟฟ้า เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ในราคาขึ้น-ลง คนละ 20 บาท(สำหรับคนไทย) และ 50บาท (สำหรับชาวต่างชาติ) หากเดินทางไปหลังเวลา 18.00 น. ต้องขึ้นทางบันไดพระธาตุเท่านั้น

 

          ภายในวัดยังมีปูชนียสถานที่สำคัญ อาทิเช่น

พระบรมธาตุดอยสุเทพ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่ ๙ โดยพระเจ้ากือนาทรงรับสั่งให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาสุมนเถระ นำมาจากเมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งได้ขุดพบจากนิมิตฝันของพระมหาสุมนเอง เมื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาสู่เชียงใหม่แล้ว พระธาตุได้แยกเป็นสองส่วน พระเจ้ากือนาทรงเลื่อมใส ได้อัญเชิญบรรจุไว้ที่พระธาตุวัดสวนดอก ส่วนองค์ที่สอง ได้อัญเชิญขึ้นบนหลังช้างเพื่อเสี่ยงทายว่า ช้างหยุดที่ใด ก็จะสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่นั่น แล้วปล่อยช้างไป ช้างได้มุ่งหน้าไปสู่ทิศตะวันตก ขึ้นไปยังดอยสุเทวะฤาษี หรือดอยสุเทพปัจจุบัน แล้วมาหยุดที่ยอดดอยสุเทพ พระเจ้ากือนาทรงรับสั่งให้สร้างพระเจดีย์ ณ ที่นั้น มีขนาดสูง 5 วา เมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๖ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๖๘ พระเจ้าเกษเกล้า กษัตริย์องค์ที่ ๑๒ ของเชียงใหม่ ได้ทำการบูรณะพระเจดีย์ โดยได้นิมนต์พระมหาญาณมงคลโพธิ จากลำพูนมาเป็นประธานการบูรณะ โดยขยายพระเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม สูง ๑๑ วา กว้าง ๖ วา ที่ปรากฏทุกวันนี้

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

     รอบองค์พระบรมธาตุ ประกอบด้วยสิ่งสำคัญ ๕ ประการ ได้แก่

     ๑. ฉัตร ๔ มุม ทำด้วยทองเหลือง สร้างโดยพระเจ้ากาวิละ กษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘ มีความหมายว่า ฉัตรเป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็น ซึ่งแสดงให้ถึงความสงบร่มเย็นที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาที่แผ่ไปใน ทั้ง ๔ ทิศ

     ๒. สัตติบัญชร หรือ รั้วหอก ที่อยู่รอบพระธาตุ ซึ่งมีที่มาจากเหตุการณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของโทณพราหมณ์ เมื่อภายหลังการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แย่งพระบรมสารีริกธาตุของเมืองต่างๆ เพื่อนำไปไว้บูชาประจำเมือง โทณพราหมณ์จึงทำหน้าที่แบ่ง โดยให้ทหารถือหอกรอบล้อมพระบรมสารีริกธาตุไว้ เพื่อป้องกันการแย่งชิง จึงเป็นที่มาของรั้วหอกรอบพระบรมธาตุ

     ๓. หอยอ ลักษณะเหมือนวิหารขนาดเล็ก ประจำอยู่ ๔ ด้าน ของพระบรมธาตุ ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ มีความหมายถึงการบูชาหรือสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า (ยอคุณ)

     ๔. หอท้าวโลกบาล ซึ่งเป็นหอยอดแหลมขนาดเล็ก ประจำอยู่ ๔ มุมของพระบรมธาตุ หมายถึง ที่ประดิษฐานของท้าวโลกบาลทั้ง ๔ ซึ่งเป็นเทพที่ปกปักรักษาสิ่งสำคัญต่างๆ ๔ ทิศ ทำหน้าที่รักษาพระบรมธาตุ ได้แก่

      ๑. ท้าวกุเวร หรือท้าวเวสสุวรรณ มียักษ์เป็นบริวาร ทำหน้าที่เฝ้ารักษาทิศเหนือ

      ๒. ท้าวธตรัฐ มีพวกคนธรรพ์เป็นบริวาร ทำหน้าที่รักษาทิศตะวันออก

      ๓. ท้าววิรูฬปักข์ มีฝูงนาคเป็นบริวาร ทำหน้าที่รักษาด้านทิศตะวันตก

      ๔. ท้าววิรุฬหก มีอสูรเป็นบริวาร ทำหน้าที่รักษาด้านทิศใต้

 

     ๕. ไหดอกบัว หรือ ปูรณะฆะฏะ (ปูรณะ แปลว่า เต็ม,สมบูรณ์, ฆฏะ แปลว่า หม้อ) แปลว่า หม้อที่แสดงถึงความสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรื่องของพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
พระสัมฤทธิ์ผล

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วิหารครูบาศรีวิชัย ตั้งอยู่ด้านนอกของเขตพระบรมธาตุด้านทิศตะวันตก เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ผู้นำการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ และรูปหล่อของอดีตเจ้าอาวาสพระธาตุดอยสุเทพ เช่น ครูบาเถิ้ม พระราชรัตนากร เป็นต้น

อนุสาวรีย์ช้างเผือก ช้างเผือกมงคลเชือกนี้ เป็นเชือกที่พระเจ้ากือนา เจ้าครองนครเชียงใหม่ ได้ทรงคัดเลือกเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไว้บนหลังช้าง และทำพิธีเสียงทายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อดลบันดาลให้ช้างเผือกมงคลนำพระบรมสารีริกธาตุไปยังสถานที่อันเหมาะสมที่จะประดิษฐาน และแล้วช้างเผือกมงคลเชือกนี้ ก็ได้เดินมุ่งหน้าขึ้นสู่ยอดดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่บัดนั้นมา เพื่อเป็นการระลึกถึงช้างเผือกเชือกนั้น จึงได้สร้างอนุสาวรีย์ช้างเผือกมงคลเชือกนี้ไว้ เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๔๒ เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับทราบถึงความเป็นมาในอดีตมา อนุสาวรีย์ตั้งอยู่ที่ข้างวิหารครูบาศรีวิชัย ทางขึ้นไปนมัสการพระธาตุ

อนุสาวรีย์สุเทวะฤๅษี แต่เดิม ดอยสุเทพ ชาวบ้านเรียกว่า "ดอยสุเทวะฤๅษี" หรือ "ดอยสุเทวะ" เนื่องจากเป็นที่อยู่บำเพ็ญพรตของฤๅษีชื่อว่า "สุเทวะ" จึงเรียกดอยแห่งนี้ว่า "ดอยสุเทวะ" หรือ "ดอยสุเทพ" โดยเรียกตามชื่อของฤๅษี แต่ก่อนดอยแห่งนี้ไม่ได้มีความสำคัญมากนัก คงเหมือนกับดอยทั่วไป ครั้นถึงสมัยพระเจ้ากือนา ดอยแห่งนี้ได้มีความสำคัญยิ่งต่อชาวเชียงใหม่และล้านนาไทย เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ในพระเจดีย์ (พระธาตุ) ดอยสุเทพ พระเจดีย์ดังกล่าว จึงเรียกตามชื่อดอยแห่งนี้ว่า "พระธาตุดอยสุเทพ"

วิหารพระพุทธชินสีห์สุวรรณเจดีย์ เป็นวิหารอยู่ด้านทิศใต้ของพระบรมธาตุ เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ เช่นทำวัตร สวดมนต์ ตลอดพิธีกรรมสำคัญต่างๆ ทางศาสนา ข้างในประกอบด้วยพระประธาน พระพุทธชินราช และพระพุทธรูปอีกหลายองค์ ด้านฝาผนังของวิหาร มีภาพเขียนเรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นภาพเก่า พระวิหารพระพุทธ สร้างขึ้นโดยพระเจ้ากาวิละ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘ นอกจากนั้น พระเจ้ากาวิละยังทรงได้สร้างฉัตรประจำมุมพระธาตุอีกด้วย

วิหารพระเจ้าทันใจ เป็นวิหารอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระบรมธาตุ ด้านในประกอบด้วยพระเจ้าทันใจ 1 องค์ ประดิษฐานอยู่แทนแก้วด้านบน และองค์ด้านล่างเป็น พระสิงห์หนึ่ง ศิลปะเชียงแสน (พระสิงห์)เป็นวิหารขนาดเล็กติดกับพระบรมธาตุด้านเหนือ สำหรับให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ต้นพระศรีมหาโพธิ์อินเดีย ในปี พ.ศ.2484 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ส่งผู้แทนพิเศษไปอินเดีย โดยมี ฯพณฯ ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อขอให้รัฐบาลอินเดีย ช่วยแบ่งกิ่งตอนต้นโพธิ์ให้แก่ประเทศไทย และรัฐบาลอินเดียก็ได้รีบจัดส่งต้นโพธิ์ มาให้ประเทศไทยทางเครื่องบิน จำนวน 5 ต้น โดยรัฐบาลได้แบ่งต้นโพธิ์ปลูกที่วัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ต้น ส่วนที่เหลืออีก 3 ต้น ได้จัดส่งไปปลูกที่ต่างจังหวัด ราม 3 แห่ง คือ 1. จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลูกที่วัดพระมหาธาตุ 2. จังหวัดนครพนม ปลูกที่วัดพระธาตุพนม 3. จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พิธีปลูกต้นโพธิ์ในแต่ละจังหวัดนั้น มีสมเด็จมหาวีรวงศ์ สังฆนายกเป็นประธานในพิธีทุกครั้ง ต้นโพธิ์อินเดียถึงจังหวัดเชียงใหม่ ต้นโพธิ์ต้นที่ 5 ถูกส่งมาทางรถไฟ ถึงสถานีเชียงใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2486 เวลาบ่าย 3 โมง มีประชาชนจากทั่วสารทิศ มาต้อนรับต้นโพธิ์เต็มสถานีรถไฟหมด ขบวนต้อนรับได้เคลื่อนจากสถานีรถไฟไปยังวัดพระสิงห์ผ่านถนนเจริญเมือง-ถนนท่าแพและราชดำเนินตลอดเส้นทางได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลาม ต้นโพธิ์ได้มาพักฉลองสมโภชที่วัดพระสิงห์เป็นเวลา 5 วัน 5 คืน เนื่องจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ ที่พุทธคยาอินเดีย ชาวพุทธจึงเคารพนับถือต้นโพธิ์และถือว่าเป็นต้นไม้ที่สำคัญและประเสริฐยิ่ง เส้นทางขบวนผ่านจากสถานีรถไฟถึงวัดพระสิงห์ ซึ่งยาวถึง 4 กิโลเมตรกว่า ประชาชนต่างพร้อมใจกันมาต้อนรับและกราบไหว้ต้นโพธิ์อย่างเนืองแน่น เต็มท้องถนนมากเป็นประวัติการณ์ งานสมโภชต้นโพธิ์จัดขึ้นที่วัดพระสิงห์รวม 5 คืน จนถึง วันที่ 7 ก.ค.86 ต้นโพธิ์ก็ถูกนำขึ้นรถยนต์ มุ่งหน้าขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เวลา 9.30 น. เพื่อทำพิธีปลูกที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งยังคงมีให้เห็นอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ 

ศาลาบาตร อยู่รอบองค์พระบรมธาตุ เป็นศาลาสำหรับการใช้สำหรับพิธีทำบุญตักบาตร โดยพิธีทำบุญทางล้านนาในวันศีล (วันพระ) พระภิกษุสงฆ์จะนำเอาบาตรมาวางเรียงลำดับในศาลา เพื่อให้ญาติโยมนำเอาข้าวปลาอาหารมาใส่ในบาตร เมื่อวัดมีพิธีอื่นๆ ก็ใช้เป็นสถานที่สำหรับนั่งประกอบพิธีกรรมของศรัทธาสาธุชน รอบ ๔ ทิศ แต่เดิมยังเป็นที่พักสำหรับผู้มาจำศีลในวันพระอีกด้วย ในศาลาบาตร ยังมีพระพุทธรูปเรียงรายอย่างงดงามประดิษฐานอยู่ทุกทิศ มีจำนวน ๔๓ องค์ ได้แก่ ทิศตะวันออก มี ๑๑ องค์, ทิศตะวันตก มี ๗ องค์, ทิศเหนือ มี ๑๒ องค์, ทิศใต้ มี ๑๓ องค์

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

          วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และเป็นวัดท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป ในฐานะที่เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากวัดหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 14 กิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,053 เมตร ภายในวัดยังมีจุดชมวิว เพื่อมองเมืองเชียงใหม่ และบริเวณพื้นที่รอบๆ ด้วยทัศนียภาพที่ดี สามารถมองไกลเห็นหลายจังหวัดใกล้เคียงที่ติดพื้นที่ของเชียงใหม่ด้วย อีกทั้งยังมีสถานที่ร่มรื่นสามารถมานั่งพักผ่อนได้ บริเวณด้านล่างยังมีจุดบริการอาหารเครื่องดื่ม ลานจอดรถกว้างขวาง และร้านขายของฝากเมืองเหนือ ของที่ระลึกมากมาย และนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆ วัดพระธาตุดอยสุเทพยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงอีกมากมายในเส้นทางนั้น อาทิเช่น พรตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศ น้ำตกห้วยแก้ว น้ำตกวังบัวบาน น้ำตกมณฑาธาร หมู่บ้านม้งดอยปุย หมู่บ้านมงขุนช้างเคี่ยน ฯลฯ.

 

          การเดินทาง จากเส้นทางถนนห้วยแก้ว ผ่านสวนสัตว์เชียงใหม่ และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปตามทางขึ้นเขา ระหว่างทางจะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่อยู่เบื้องล่าง ระยะทางจากเชิงดอยถึงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพประมาณ 14 กิโลเมตร

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ "นิมมานเหมินทร์" ย่านช้อปสุดชิคประจำเมืองเชียงใหม่
หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมประจำจังหวัดเชียงใหม่
28 พ.ย 56 02.39 น. เปิดดู 1307
บ้านสวนกาแฟในป่าธรรมชาติ Baan Suan Kafe'
บ้านสวนกาแฟ เชียงใหม่ ร้านกาแฟในสวนล้อมรอบด้วยธรรมชาติ  กลางป่าต้นไม้ใหญ่
14 ก.ย 56 03.03 น. เปิดดู 1952
Siam Insect-Zoo & Museum สวนสัตว์แมลงสยาม และพิพิธภัณฑ์
Siam Insect-Zoo & Museum เป็นชื่อเรียกของสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ได้รวบรวมพันธุ์แมลงต่างๆ
11 ก.พ 56 09.33 น. เปิดดู 1453
เที่ยวอุทยานแห่งชาติ ออบหลวง เชียงใหม่
7 ธ.ค 55 02.53 น. เปิดดู 1365
แอบอิงธรรมชาติออบขาน
อากาศดีๆ แบบนี้หาสถานที่เที่ยวผักผ่อนหย่อนใจในจังหวัดเชียงใหม่ได้ไม่ยากเลย
7 ธ.ค 55 02.08 น. เปิดดู 1373
เดินเล่นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ช่วงนี้  ตอนเย็นๆ
6 ธ.ค 55 15.20 น. เปิดดู 1256
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม