ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 30 พ.ค 54.
เปิดอ่าน : 2789 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่


วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือวัดโชติการาม หรือราชกูฏ หรือกุฎาราม วัดเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชกาลพระเจ้าแสนเมืองมากษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย (พ.ศ.1913-1954) ต่อมาพระยาติโลกราชโปรดให้ช่างขยายเจดีย์ให้สูงและกว้างกว่าเดิม แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2024 และอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานระหว่าง พ.ศ.2011-2091 นานถึง 80 ปี ต่อมาในสมัยพระนางจิระประภา ได้เกิดแผ่นดินไหวเมื่อ พ.ศ. 2088 ทำให้ยอดเจดีย์หักโค่นลง ปัจจุบันเจดีย์มีความสูงคงเหลือ 40.8 เมตร ฐานกว้างด้านละ 60 เมตร

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

          สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

พระเจดีย์หลวง สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1934 สมัยพญาแสนเมืองมา สมัยพญาติโลกราช (พ.ศ. 1984 - 2030) โปรดให้สร้างเสริมให้มีส่วนสูง 80 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้าง ด้านละ 56 เมตรปรับรูปทรงเป็น แบบโลหะปราสาทของลังการูปลักษณ์ทรงเจดีย์แบบพุกามดัดแปลงซุ้ม จระนำมุดเจดีย์ด้าน ตะวันออกให้เป็นซุ้มและแท่นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ครั้งพระแก้วมรกตประดิษฐานที่เชียงใหม่ช่วง พ.ศ. 2011 - 2091 สมัยพระเมืองแก้วหรือ พญาแก้วมีการบูรณะอีกครั้งโดยขยายฐานใหม่ให้ใหญ่ขึ้น พ.ศ. 2088 สมัยพระนางจิรประภา เกิดพายุและแผ่นดินไหว ยอดพระเจดีย์หักพังทลายลงมา ปัจจุบันบรูณะใหม่แล้ว

พระอัฎฐารส เป็นพระประธานในพระวิหารหลวง หล่อด้วยทองสำริด ปางห้ามญาติสูง 18 ศอก พระนางติโลกะจุดา ราชมารดาของพญาติโลกราช โปรดฯให้หล่อขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1954 สมัยรัชกาลที่ 5 ใช้วิหารวัดเจดีย์หลวงเป็นที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัจจา แทนการใช้ที่วิหารวัดเชียงมั่น

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

เสาอินทขีล เสาอินทขีลเดิมตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ซึ่งเรียกว่า "สายดือเมือง" เมื่อพระเจ้ากาวิละย้ายออกจากเวียงป่าซางซึ่งอยู่นาน 14 ปี 4 เดือน 20 วันเข้าสู่นครเชียงใหม่ เมื่อเดือน 6 ขึ้น 12ค่ำ ย้ายเข้าวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2339 เพื่อ "ส้างบ้านแปลงเมือง" นำเชียงใหม่สู่ ยุคเก็บผักใส่ช้าเก็บข้าใส่เมือง ฟื้นอำนาจเชียงใหม่จนประสบชัยใน พ.ศ.2343 จึงเรียกชื่อเมืองเชียงใหม่ว่า "เมืองรัตตนติงสาภินวปุปรี" พร้อมก่อรูปกุมภัณฑ์รูป สุเทวฤษไว้ใกล้หออินทขีล ที่วัดโชติอาราม เสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง ตั้งอยู่กลางวิหารจตุรมุขศิลปะแบบล้านนาประยุกต์ เป็นเสาอิฐก่อปูนตัดกระจกสี รอบเสาวัดได้ 5.67 เมตร สูง 1.30 เมตร แท่นพระบนเสาอินทขิลสูง 97 เซนติเมตร รอบแท่นวัดได้ 2.4 เมตร บนเสาอินทขิลมีพะรพุทธรูปทองสำริดปางรำพึง ประดิษฐานอยู่ภายในบุษบก พลตรี เจ้าราชบุตร (วงศ์ตะวัน ณ เชียงใหม่) นำมาถวายวัดเจดีย์หลวงเมื่อปี พ.ศ. 2514 เพื่อให้ชาวเมืองได้สักการะคู่กัน เครื่องสังเวยพลีกรรม หรือเครื่องบูชาเสาอินทขิลได้แก่ ขันตั้ง 12 ขัน ขันประธาน 1 ขัน ขันบริวาร 11 ขัน

ส่วนเสาอินทขิลที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงปัจจุบันนั้น มีบันทึกไว้ว่าพญามังรายมหาราช ปฐมกษัตริย์ทรงสร้างเสาอินทขิล เมื่อครั้งสถาปนา "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1839 เดิมอยู่ที่วัดสะดือเมืองหรือวัดอินทขิล กลางเวียงเชียงใหม่ (ปัจจุบันคือหอประติโลกราช ข้างศาลากลางหลังเก่า) ครั้ง"พระเจ้ากาวิละ"ครองเมืองเชียงใหม่ ได้ย้ายมาประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวง โดยบูรณะขึ้นใหม่เป็นเสาปูน พร้อมกับทำการบวงสรวงเป็นพระเพณีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

วิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ปัจจุบันยอดเจดีย์ได้หักพังลงมาเมื่อคราวเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2088 วัดเจดีย์หลวงจึงเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ และเป็นที่น่าท่องเที่ยวและมีความสวยงามเป็นอย่างมาก

ภายในเมืองเชียงใหม่ นอกจากวัดเจดีย์หลวงวรวิหารแล้ว ภายในรอบๆตัวเมืองเชียงใหม่ยังมีวัดที่สำคัญๆ อีกมากมายและเก่าแก่ อาทิเช่น วัดกู่เต้า วัดโลกโมฬี  วัดพระสิงห์ วัดพันเตา วัดสวนดอก วัดอุโมง ฯลฯ.

วัดเจดีย์หลวงวรวิหารตั้งอยู่ที่ บนถนนสายพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร"นิมมานเหมินทร์" ย่านช้อปสุดชิคประจำเมืองเชียงใหม่
หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมประจำจังหวัดเชียงใหม่
28 พ.ย 56 02.39 น. เปิดดู 1306
บ้านสวนกาแฟในป่าธรรมชาติ Baan Suan Kafe'
บ้านสวนกาแฟ เชียงใหม่ ร้านกาแฟในสวนล้อมรอบด้วยธรรมชาติ  กลางป่าต้นไม้ใหญ่
14 ก.ย 56 03.03 น. เปิดดู 1946
Siam Insect-Zoo & Museum สวนสัตว์แมลงสยาม และพิพิธภัณฑ์
Siam Insect-Zoo & Museum เป็นชื่อเรียกของสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ได้รวบรวมพันธุ์แมลงต่างๆ
11 ก.พ 56 09.33 น. เปิดดู 1453
เที่ยวอุทยานแห่งชาติ ออบหลวง เชียงใหม่
7 ธ.ค 55 02.53 น. เปิดดู 1364
แอบอิงธรรมชาติออบขาน
อากาศดีๆ แบบนี้หาสถานที่เที่ยวผักผ่อนหย่อนใจในจังหวัดเชียงใหม่ได้ไม่ยากเลย
7 ธ.ค 55 02.08 น. เปิดดู 1372
เดินเล่นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ช่วงนี้  ตอนเย็นๆ
6 ธ.ค 55 15.20 น. เปิดดู 1256
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม