ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 20 พ.ค 54.
เปิดอ่าน : 3208 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 ไหว้สักการบูชา พระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเลย


พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย เป็นโบราณสถานสำคัญ มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ตามตำนานกล่าวว่า สร้างเมื่อ พ.ศ.2103 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106 ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์แห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานแสดงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน กับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์)ประวัติความเป็นมาของพระธาตุศรีสองรักพระธาตุศรีสองรัก เป็นเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐถือปูนมีฐานเป็นเหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละประมาณ 8 เมตร สูงประมาณ 32 เมตร อยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 83 กิโลเมตร 

 

ไหว้สักการบูชา พระธาตุศรีสองรัก 

 

ไหว้สักการบูชา พระธาตุศรีสองรัก

 

ไหว้สักการบูชา พระธาตุศรีสองรัก

 

องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุศรีสองรักบนเนินริมน้ำหมัน ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุพำนักอยู่ในวัดนอกจากองค์พระเจดีย์แล้ว ถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีโบสถ์ หลัง ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปนาคปรก องค์ และพระพุทธรูปอื่น ๆ อีกบ้าง และถัดองค์พระเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกมีศิลาจารึก แผ่น ซึ่งจารึกตำนานการสร้างพระธาตุศรีสองรักด้วยอักษรธรรมอยู่ด้วย


นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบตหัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมริด มีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ทุกวันขึ้น 15 เดือน 6 ชาวอำเภอด่านซ้าย หรือ"ลูกผึ้งลูกเทียน" จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุขึ้น โดยจะนำต้นผึ้ง มาถวายพระธาตุถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นประจำทุกปี พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อสัจจะและไมตรี

 

ไหว้สักการบูชา พระธาตุศรีสองรัก 

 

พระธาตุศรีสองรัก ได้สร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครอบครองกรุงศรีอยุธยาแห่งอาณาจักรสยามสมัยนั้น และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) แห่งอาราจักรล้านช้างสมัยนั้น เพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาทางพระราชไมตรี และเป็นด่านกั้นเขตแดนของสองพระนครใสสมัยโน้น ทั้งนี้เนื่องจากในระหว่างที่กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ครองราชย์สมบัติ ตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ เพราะพม่ามีกษัตริย์ที่เข้มแข็งในการสงครามปกครองคือ พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ และพระบุเรงนองได้ยกทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุตหลายคราว สมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงทำไมตรีกัน เพื่อร่วมกันต่อสู้กับพม่าและเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีกันครั้งนี้ ได้ทรงร่วมกันสร้างพระเจดีย์ขึ้นเป็นสักขีพยานจึงได้ขึ้นชื่อว่า พระธาตุศรีสองรัก

 

ตามตำนานกล่าวไว้ว่าได้สร้างขึ้น ณ ที่กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำโขงกับแม่น้ำน่านบนโคกไม้ติดกัน เริ่มสร้างแต่ พ.ศ. 2103 ตรงกับปีวอก โทศก จุลศักราช 922 และเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106 ตรงกับปีกุล เบญจศก   จุลศักราช   925 ในวันพุธขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 และได้ทำพิธีฉลองสมโภชในวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6การสร้างพระธาตุศรีสองรัก นับเป็นสักขีพยานในความรักใคร่ของชนชาติเผ่าลาวในดินแดนล้านช้างสมัยนั้น มาตั้งแต่โบราณการเป็นอย่างดี และพระธาตุศรีสองรักนี้ ประชาชนในท้องที่จังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือ เป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในวันเพ็ญเดือน จะการทำพิธีสมโภชและนมัสการพรเจดีย์ขึ้นทุกปีจนถือเป็นประเพณีตลอดมาจนทุกวันนี้ พระธาตุศรีสองรัก นับแต่สร้างมาจนถึงปัจจุบันนี้นับได้ 400 ปีเศษ นอกจากเป็นปูชนียสถานสำคัญของอำเภอด่านซ้าย ยังเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเลยอีกด้วย

 

ไหว้สักการบูชา พระธาตุศรีสองรัก 
ทางเข้ามาในวัด เส้นที่ 2

 

ไหว้สักการบูชา พระธาตุศรีสองรัก
เดินตรงเข้าไปที่เห็นข้างหน้าคือพระธาตุศรีสองรัก

 

ไหว้สักการบูชา พระธาตุศรีสองรัก

 

ไหว้สักการบูชา พระธาตุศรีสองรัก

 

ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสักการะองค์พระธาตุศรีสองรัก อาจจะต้องแปลกใจ เพราะว่า คนที่จะเข้าไปสักการะองค์พระธาตุได้ จะต้องห้ามใส่เสื้อผ้า สีแดง หรือถือสิ่งของที่มีสีแดงเข้าไปบริเวณองค์พระธาตุ ด้วยเหตุผลที่ว่า พระธาตุศรีสองรัก เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในความรักใคร่ระหว่างประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้ สีแดงอาจเปรียบได้กับ เลือ ที่เป็นผลของการทำสงคราม ดังนั้น คนโบราณจึงมีการห้ามไม่ให้ผู้ที่สวมเสื้อผ้าสีแดง เข้าไปบริเวณองค์พระธาตุ จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบันด้วยเช่นกันภายในมณฑปบริเวณองค์พระธาตุ ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก ที่สร้างขึ้นพร้อมกับพรธาตุศรีสองรัก หัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา ในส่วนขององค์พระพุทธรูปสันนิษฐานว่า สร้างด้วยทองสัมริด มีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว โดยหลวงพ่อไกรสีห์จะเปิดให้นมัสการในโอกาสสำคัญ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการปิดทอง 1 ครั้ง โดยจะทำก่อนวันงานสมโภชและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก 1 วัน ดังนั้นหากถ้าได้ไปสักการะ องค์พระธาตุศรีสองรัก ก็อย่าลืมธรรมเนียมปฏิบัติ กับข้อห้ามในเรื่องของ สีแดงด้วยนะคะ

 

นอกจากพระธาตุศรีสองรักแล้ว จังหวัดเลยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายในเส้นทางนี้ อาทิเช่น วัดโพนชัย พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน อุทยานแห่งชาติภูเรือ เกษตรที่สูงภูเรือ สวน ที เอส เอ ไร่ส้ม ไร่องุ่น ไร่สตอเบอรี่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เชียงคาน ฯลฯ อีกมากมายรอให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวชนบทที่จังหวัดเลย อีสานบ้านเฮา

 

ไหว้สักการบูชา พระธาตุศรีสองรัก

 

การเดินทาง 

จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 203 เส้นเลย-ภูเรือ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2013 อีก 15 กิโลเมตร ถึงอำเภอด่านซ้ายจากนั้นแยกขวาเข้าเส้นทาง 2113 อีก 1 กิโลเมตร

พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย เที่ยวสามพันโบกเมืองเลย ที่น้ำตกปลาบ่า จังหวัดเลย
ภูเรือเป็นอำเภอหนึ่งที่เต็มสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
26 ต.ค 56 04.21 น. เปิดดู 3459
เที่ยวชมตำนานผีตาโขน ที่พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน อยู่ภายในวัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นสถานที่จัดนิทรรศการเรื่องราว
25 ต.ค 56 21.10 น. เปิดดู 4851
พระธาตุศรีสองรัก กับตำนานที่น่ารู้
แวะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่สำคัญของ อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย นั้นคือ
25 ต.ค 56 11.36 น. เปิดดู 1293
สวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย สวยงามน่าไป
ฟิตร่างกายให้พร้อมแล้วไปเดินเล่นชมหินสวยรูปร่างแปลกตา ที่คุนหมิงเมืองเลยกันครับ
24 ต.ค 56 04.50 น. เปิดดู 1430
เที่ยวเชิงเกษตร ชมดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ที่สวน TSA ภูเรือ จังหวัดเลย
ทริปนิ้เราพามาเที่ยวเชิงเกษตรกันที่ สวน TSA หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง เที่ยวฟรีไม่เสียตาง TSA คือ
29 เม.ย 54 09.44 น. เปิดดู 5858
ท่องเที่ยวชมไพร เล่นน้ำตกสองคอน ที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 ทริปนี้เราพามาเที่ยว น้ำตกแห่งหนึ่งของภูเรือ ที่อยู่บนเส้นทาง ระหว่าง ภูเรือ -
28 เม.ย 54 08.54 น. เปิดดู 2174
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม