ผู้เขียน : dooasia
เมื่อ : 15 พ.ค 54.
เปิดอ่าน : 3152 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress) ประเทศเกาหลี


          ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress) ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจ้าจองโจแห่งราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน (องค์ชายซาโด) ที่ถูกพระบิดาคือพระเจ้ายองโจซึ่งเป็นพระอัยกาของพระเจ้าจองโจลงโทษโดยการขังองค์ชายไว้ในถังข้าว ให้อดข้าวอดน้ำพอผ่านไป 7 วันจนสิ้นพระชนม์ภายในถังข้าว ป้อมฮวาซองมีพืนที่ถึง 30 ตารางกิโลเมตรโดยตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงโซล (พ.ศ. 2540)ฮวาซองเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน (Suwon) จังหวัดเคียงจิ (Gyeonggi-do) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโซล ได้ถูกสร้างขึ้นจากการวางแผนโดยกษัตริย์ซองโจ (King Jeongjo) กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน โดยมีเหตุผลในการสร้างหลักๆ อยู่ 2 ข้อ คือ เหตุผลแรก กษัตริย์ซองโจต้องการย้ายหลุมพระศพของพระบิดา Sado Seja จากภูเขา Beabongson ไปยังฮวาซอง ในปี 1789 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างกว่า 34 เดือน และเหตุผลที่สองคือ ต้องการสร้างเมืองหลวงขึ้นมาใหม่ เพื่อเสริมความยิ่งใหญ่ของความเป็นกษัตริย์

 

          ตัวป้อมได้รับการก่อสร้างโดยวิทยาการชั้นสูงและด้วยอุปกรณ์ก่อสร้างที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่โครงสร้างถูกทำให้มั่นคงแข็งแรงขึ้น เป็นการก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างวิธีของชาวตะวันออกและวิธีของชาวตะวันตก มีการใช้หิน ปูน อิฐ และไม้ เป็นส่วนประกอบของกำแพง ซึ่งรวมถึงระบบระบายน้ำ เชิงเทิน ช่องยิงปืนบนกำแพง และหอรบต่างๆ ตัวป้อมทอดยาวโอบล้อมตอนล่างของเมืองซูวอนเป็นวงรูปไข่มหึมา กินความยาววัดได้ถึง 5.52 กิโลเมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวก 41 แห่งภายในวงรูปไข่นั้นโครงสร้างของป้อมในแต่ละแห่งผสมผสานให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมที่อลังการในเชิงยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังมีการนำเครนมาช่วยในการก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างทันสมัยในยุคนั้น และยังได้นำเทคโนโลยีจากประเทศจีนเข้ามาใช้ ช่วยให้ประหยัดงบประมาณและเวลาในการก่อสร้างจากเดิมที่คาดว่าจะใช้เวลาราว 10 ปี ก็สามารถสร้างเสร็จภายในเวลาแค่ 2 ปีเท่านั้น

 

           ตัวป้อมปราการทอดยาวไปตามที่ราบและไหล่เขาซึ่งน้อยนักที่จะได้เห็นป้อมลักษณะนี้ในประเทศข้างเคียงอย่างญี่ปุ่นและจีน ป้อมนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้ประโยชน์ในด้านการเมือง การค้าและการทหาร โดยได้รับอิทธิพลมาจากซิลฮัก (Silhak) หรือ "การเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ" อันเป็นแนวคิดใหม่ในสมัยนั้น ซึ่งแสดงถึงเทคนิคการสร้างชั้นยอดและแสดงถึงฝีมืออันประณีต


           บางส่วนของกำแพงและป้องปราการฮวาซองได้ถูกเผาทำลายเสียหายอย่างมากในระหว่างที่ญี่ปุ่นเข้าครอบครอง (ค.ศ.1910 - 1945) และในช่วงสงครามเกาหลี (ค.ศ.1950 - 1953) แต่ต่อมาในช่วงปี ค.ศ.1975-1979 รัฐบาลเกาหลีได้ตั้งงบประมาณ 32 ล้านวอน เพื่อทำการบูรณะกำแพงทั้งหมดให้กลับมามีสภาพใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด โดยอาศัยรายงานการก่อสร้างที่จัดทำไว้ในสมัยกษัตริย์ซองโจมาช่วยในการบูรณะ

 

           และได้รับจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 21 เมื่อปี พ.ศ. 2528 ที่เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี โดยผ่านข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้

1.เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม

2.เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

 

           พระราชวัง Hwaseong Haenggungได้มีการสร้างห้องใหม่เพิ่มขึ้นอีก จำนวนห้องทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 576 ห้อง ห้องของพระราชวังก็ถูกสร้างเสร็จพร้อมใช้งานเช่นกัน แม้ว่าบางส่วนของพระราชวังนี้จะถูกทำลายไปบ้างระหว่างการยึดครองของญี่ปุ่น แต่รัฐบาลเกาหลีก็ทำการบูรณะและวางแผนจะให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด ภายในปี 2010

         

กิจกรรมที่น่าสนใจที่ Hwaseong

 

 

การแสดงพิธีเปลี่ยนทหารราชองครักษ์ มีแสดงทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.30 - 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 28 พฤศจิกายนของทุกปี

 

 

การแสดงเต้นรำแบบเกาหลี มีทุกๆ วันอาทิตย์ เวลา 15.30น. ในช่วงวันและเดือนเดียวกับการแสดงพิธีเปลี่ยนทหารราชองครักษ์

 

ป้อมฮวาซองมีจุดสำคัญให้ชมถึง 30 จุดรวมทั้ง Hwaseong Haenggung ด้วย รวมระยะทาง 5 กิโลเมตรกว่า ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าเช่นกัน นักท่องเที่ยวที่คิดจะมาเที่ยวป้อมฮวาซอง ต้องเตรียมตัวเพราะว่าต้องเดินไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

 

            สถานที่ท่องเที่ยวเกาหลี อื่นๆที่เกี่ยวข้องน่าสนใจ

-     พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace )

-     พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี

-     ตลาดเมียงดง (Myeongdong Market)

-     เกาะนามิซัม (Namiseom) หรือนามิโด (Namido Island)

-     สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ Everlandเกาหลีฟีเวอร์
30 ม.ค 56 04.08 น. เปิดดู 1312
หมู่บ้านฝรั่งเศส (La Petite France ) เกาหลี สีสันแห่งหมู่บ้านสีลูกกวาด
หมู่บ้านฝรั่งเศสในเกาหลี (La Petite France ) หรือ หมู่บ้านโพรวองซ์ แต่เรียกง่ายๆ ตามสีสันว่า
16 พ.ค 54 09.44 น. เปิดดู 6584
ช็อปปิ้งซินชน ประเทศเกาหลี
ซินชน คือบริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยใหญ่ทั้งสาม อันได้แก่ มหาวิทยาลัยยอนเซ
16 พ.ค 54 09.23 น. เปิดดู 3489
ตามซีรีส์เพลงรักในสายลมหนาว ที่เกาะนามิ ประเทศเกาหลี
           เกาะนามิ หรือ (ฮันกึล, นามิซอม) ตั้งอยู่ที่เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน
15 พ.ค 54 02.52 น. เปิดดู 2548
ช็อปกระจายที่ ตลาดเมียงดง (Myeongdong Market) ประเทศเกาหลี
          เมียงดงได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี
14 พ.ค 54 12.45 น. เปิดดู 7538
ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์วอร์แลนด์ (Everland) ประเทศเกาหลี
          Everland “เอเวอร์แลนด์” สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี
14 พ.ค 54 12.24 น. เปิดดู 5305
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม