ผู้เขียน : seesia
เมื่อ : 11 ก.พ 54.
เปิดอ่าน : 2885 ครั้ง


แบ่งปัน

 
 
 
 เขื่อนขุนด่านปราการชล (เขื่อนที่ยาวที่สุดของเมืองไทย) นครนายก


        เขื่อนขุนด่านปราการชล สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดกับประชาชนชาวนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ในหลาย ๆด้านเช่น เป็นแหล่งน้ำและระบบชลประทานขนาดใหญ่ สามารถเก็บกักน้ำและจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับพื้นที่ทำการเกษตรรวมทั้งแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของจังหวัด ,บรรเทาอุทกภัยแก่พื้นที่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำนครนายก , เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการประมาณ 5,400 ครัวเรือน ,ใช้น้ำชลประทานชะล้างดินเปรี้ยวจนเหมาะสมแก่การใช้เพาะปลูก ได้มากขึ้น , เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและแหล่งประมงน้ำจืด , เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ ช่วยให้ เศรษฐกิจของจังหวัดนครนายกขยายตัวมากขึ้นทำให้ ประชาชนมีรายได้เพื่อนำไปเลี้ยงชีพอย่างพอเพียง ถือว่ามีคุณประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน

เนื่องด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทานขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บกักน้ำและจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบให้พอเพียงกับความต้องการของกิจกรรมทุกประเภทภายในลุ่มน้ำนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชดำริให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนคลองที่ด่านฯ และได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2542 โดยจะใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี
 

 

 

 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน  ชื่อเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานที่ได้นำตำนานเจ้าพ่อขุนด่านในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อพม่าบุกไทยชาวเขมรลักเสบียง รังแกคนไทย หัวหน้าที่ชาวบ้านเรียกว่าขุนด่าน จะใช้ม้าเร็วรับส่งข่าวรายงานไปยังกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ทราบ บ่งบอกได้ถึงความกล้าหาญเสียสละและช่วยปกป้องพื้นแผ่นดินไทย
 และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2544 พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์เขื่อนคลองท่าด่านฯ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่พสกนิกรชาวจังหวัดนครนายก
ตัวเขื่อน ประกอบด้วยเขื่อนหลักและเขื่อนรองสร้างด้วยคอนกรีตบดอัด ปัจจุบันเป็น เขื่อนคอนกรีตบดอัดที่มีความยาวที่สุดในโลก มีความยาวรวม 2,720 เมตร ความสูง (สูงสุด) 93 เมตร รับน้ำที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผ่านน้ำตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ำ มีความจุ 224 ล้าน ลบ.ม.
         นอกจากเป็นประโยชน์ มีน้ำในการทำเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นล่งเพาะพันธุ์ปลา และบรรเทาอุทกภัยแล้ว ยัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของนครนายก เราสามารถชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จากบริเวณสันเขื่อน จะเห็นทิวทัศน์ด้านหน้าเขื่อนเป็นพื้นป่าและเทือกเขาสลับซับซ้อนในอุทยานเขาใหญ่ชมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลทอดยาวมาจากต้นน้ำที่น้ำตกเหวนรกมีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร  และด้านหลังเขื่อนก็สามารถชมทิวทัศน์เมืองนครนายกได้อย่างชัดเจนและสวยงามเป็นอย่างมาก
 
 
 
 
 
         ดังนั้นเราพามาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตอัดบดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก มองชมวิวสวย ๆ ของเมืองนครนายกบนสันเขื่อนที่สูงถึง 90 เมตร พร้อมกับสัมผัสกับอากาศดี ๆ ที่สุดแสนจะเย็นสบาย เขื่อนขุนด่านแห่งนี้เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยและเป็นเส้นทางล่องแก่งลำน้ำนครนายกที่สนุกตื้นเต้นเร้าใจ เมื่อเราขับรถไปในเส้นทางก่อนถึงเขื่อนเราก็สามารถทองเห็นสันเขื่อนที่สูงชันได้อย่างชัดเจนและเป็นวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง เหมือนตัวเขื่อนปกป้องเมืองนครนายกไว้ทั้งหมดสวยงามมาก เมื่อเราไปถึงตัวเขื่อนก่อนขึ้นไปด้านบนก็มีร้านบริการอาหารเครื่องดื่มมากมายคอยบริการอย่างเป็นกันเอง
         เมื่อเราขึ้นไปยังสันเขื่อนเราก็ได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นสบายจริง ๆ มีลมพัดโชยมาตลอดเวลา ชมวิวทั้งสองฝั่งสันเขื่อนได้อย่างสวยงาม ชมอ่างเก็บน้ำที่นิ่งสงบสาดแสงสีครามสะท้อนแสงระยิบระยับยามได้รับพลังจากแสงอาทิตย์สวยงามขนัดตา ชมวิวพื้นป่าเขาใหญ่อันเขียวขจีมองเห็นจนสุดตา มองวิวธารน้ำสายนทีที่กำลังรอดผ่านช่องขุนเขามายังสันเขื่อนรู้สึกได้ถึงความสบายผ่อนคลายเป็นที่สุด ด้านหลังเขื่อนเราก็ไปชมวิวของเมืองนครนายก ได้สวยงามในหลายจุด นอกจากนั้นยังมีบริการนั่งรถชมเขื่อนข้ามไปยังอีกฝั่ง มีพี่ ๆ คอยบรรยายเกี่ยวกับตัวเขื่อนให้เราฟังอีกด้วย ทำให้สนุกสนานและได้ความรู้ไปในตัว ราคาไม่แพงเลย แค่เที่ยว ละ 20 บาทต่อคนเท่านั้น มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่แวะเข้าไปชมความยิ่งใหญ่ของตัวเขื่อนและชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างสนุกสนานครื้นเครงสุด ๆครับ และในช่วงเดือน พฤศจิกายน น้ำในอ่างจะมีปริมาณมากจนมาถึงสันเขื่อนด้านบน เป็นวิวที่สวยงามมาก ๆ ถ้าใครอยากชมก็รอมาในช่วงเดือนพฤศจิกายน
 
 
 
 
 
 
เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นอกจากตัวเขื่อนที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่แล้วยังตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งของจังหวัดนครนายก เช่นเส้นทางล่องแก่งลำน้ำนครนายก,น้ำตกนางรอง,วังตะไคร้ เราสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้อย่างสบายเพราะตั้งอยู่ในสถานที่ใกล้เคียงกัน หากท่านใดอยากล่องแก่งลำน้ำนครนายกก็เชิญติดต่อที่ชมรมล่องแก่งนครนายกตั้งอยู่ทางด้านหลังเขื่อนและบริเวณหลังเขื่อนคือจุดเริ่มต้นของการล่องแก่งนครนายก เป็นสายน้ำที่สามารถล่องแก่งได้อย่างสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจได้ตลอดทั้งปี ใครอยากผจญภัยไปกับสายน้ำก็เชิญได้เลย ระยะทางในการล่องแก่งแต่ละช่วงประมาณ 2-7 กิโลเมตร    ติดต่อสอบถามที่ชมรมล่องแก่งนครนายกได้เลย

การเดินทาง มายังเขื่อนท่าด่านปราการชล ทางรถยนต์ จากตัวเมืองใช้เส้นทาง นครนายก– น้ำตกนางรองใช้ถนนหมายเลข 3049  ผ่านอุทยานวังตะไคร้ – เลี้ยวขวาเข้าถนนสู่ตัวเขื่อนได้เลย หรือถ้ามา จากกรุงเทพ ฯ เดินทางมาบนทางหลวงหมายเลข 305 หรือ 33 – นครนายก – น้ำตกนางรองใช้ถนนหมายเลข 3049 – ผ่านอุทยานวังตะไคร้ – เลี้ยวขวาเข้าถนนสู่ตัวเขื่อน ติดต่อสอบถามข้อมูลไดที่โทรสาร 0-3731-22860-3731-2282, 0-3731-2284, 0-3731-5664

 

 

 

 

 

 ยอดพระธุดงค์ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดถ้ำสาริกา
ถ้ำสาริกา ตั้งอยู่บนภูเขาลูกเล็กๆ ภายในวัดถ้ำสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
29 ก.ค 54 15.27 น. เปิดดู 2475
ไหว้หลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์ 443 ปี จากเวียงจันทร์
หากเป็นชาวนครนายกคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักองค์หลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดพราหมณี
16 เม.ย 54 14.13 น. เปิดดู 2623
พระพิฆเณศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จังหวัดนครนายก
อุทยานพระพิฆเนศ  เกิดจากแนวคิดของ พระราชพิพัฒน์โกศล หรือ หลวงพ่อเณร
16 เม.ย 54 13.11 น. เปิดดู 5146
น้ำตกสาริกา นครนายก
            น้ำตกสาริกา
15 เม.ย 54 07.48 น. เปิดดู 2369
งานแกะสลักจากไม้ไผ่สู่สินค้าโอทอปคุณภาพเยี่ยม นครนายก
          จากการรวมกลุ่มกันของชาวท้องถิ่นใน ตำบลสาลิกา จังหวัดนครนายก
11 ก.พ 54 11.07 น. เปิดดู 3652
โปรโมชั่นจองโรงแรม

ภูเก็ต

921 โรงแรม

พัทยา

510 โรงแรม

กรุงเทพ

963 โรงแรม

เชียงใหม่

447 โรงแรม

กระบี่

296 โรงแรม