โรงเคี่ยวน้ำตาล โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

0

ถ้าพูดถึงอัมพวา ดูเอเซียเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงรู้จัก และเคยไปเยี่ยมเยียนกันมาบ้างแล้ว หลายต่อหลายครั้ง แต่ใครจะทราบว่าตลาดน้ำอัมพวานั้นก็ยังมีโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ มีแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนอัมพวาทั้งในด้านกายภาพ และการดำเนินชีวิตของผู้อาศัยในพื้นที่และชุมชน โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพ และประกอบกิจกรรมภายในพื้นที่ ท้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชนจากการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูป และค่าตอบแทนจากการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวันนี้ดูเอเซีย.คอมจะพาไปสำรวจ พื้นที่สวนชัยพัฒนานุรักษ์ ที่จัดพื้นที่เป็นสวนผลไม้ดั้งเดิม เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานไม่ใช้สารเคมี มีการปลูกพันธุ์พืชท้องถิ่น เช่น ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม มะพร้าวพันธุ์ต่างๆ ผสมผสานกับพืชอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น กล่วย ตะไคร้ มะปราง ฯลฯ โดยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาและวิธีชีวิตท้องถิ่นอัมพวาในด้านการ เกษตร ส่งเสริมให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรระหว่างเกษตรกรชาวสวน นักวิชาการ และผู้สนใจ

ทั้งยังได้เยี่ยมชมต้น อัมพวา หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต้นมะเปรียง ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของอัมพวานั่นเอง ในบริเวณใกล้ๆกับพื้นที่สวนชัยพัฒนานุรักษ์ จะมีโรงเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวที่มีความน่าสนใจมาก มีการสาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าว โดยนำน้ำตาลสดจากสวน ของเกษตรกรเครือข่ายมาแปรรูปเป็นน้ำตาลมะพร้าวและมีวิทยากรท้องถิ่นที่มาการบรรยายขั้นตอนกรรมวิธีชาวบ้านในการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว กว่าจะออกมาให้เราทานนั้นผ่านกรรมวิธีผลิตหลายขึ้นตอนเลยค่ะ ทั้งยังได้ชิมความหวาน สด ใหม่ของน้ำตาลมะพร้าว

 

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ เห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตชุมชน โดยนำความรู้ ทักษะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดสู่สังคม โครงการฯ จึงได้จัดให้มีการสาธิตเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวในวันพฤหัส ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์เป็นประจำ นักท่องเที่ยว คณะดูงาน และผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวได้ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 034-752245 หรือโทรสาร 034-752199 หรือ http://www.amphawanurak.com

เชิญแสดงความคิดเห็น