เยือนถิ่นอุดรธานี ต้องมาขอพร ณ ศาลเทพารักษ์

0

หลังจากที่ทริปตะลุยถิ่นอีสาน จังหวัดอุดรครั้งที่แล้ว..เราพาเพื่อนๆ ไปกราบสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี ,,, วันนี้ดูเอเซียก็จะพาเพื่อนๆไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ที่เป็นที่พึ่งทางใจของชาวอุดรธานีอีกแห่งหนึ่ง นั่นก็ “ศาลเทพารักษ์ จังหวัดอุดรธานี”

“ศาลเทพารักษ์” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี เนื่องจากได้มีการอัญเชิญดวงพระวิญญาณของ “พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม” มาสถิต ณศาลแห่งนี้ เพื่อเป็นศูนย์รวมที่พึ่งทางใจของชาวจังหวัดอุดรธานี ศาลเทพารักษ์สร้างขึ้นในสมัย “ขุนศุภกิจวิเลขการ” ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ระหว่างปี พ.ศ.2490-2495 เดิมสร้างเป็นศาลไม้ ตั้งอยู่บนเนินดินข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของพระตำหนักหนองประจักษ์ศิลปาคม

จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ถึง เหตุที่ตั้งชื่อศาลแห่งนี้ว่า “ศาลเทพารักษ์” ก็เพราะดวงของผู้สร้างเมืองสมพงษ์กับดวงเมือง ถึงแม้พระองค์จะสิ้นพระชนม์ไปแล้ว แต่ก็เชื่อว่าดวงพระวิญญาณของพระองค์ยังทรงห่วงใยและคุ้มตรองปกปักษ์รักษาลูกหลานชาวเมืองอุดรธานีของพระองค์ตลอดมา คำว่า “ศาลเทพารักษ์” จึงหมายถึง “เทพผู้รักษาเมือง”

ซึ่งเดิมที่ดินตรงที่ตั้งศาลเทพารักษ์นี้เป็นเนินดิน ชาวบ้านเรียกว่าโนนพุงดอ ซึ่งชาวบ้านในบริเวณนี้ได้ร่วมใจกันสร้างศาลแห่งนี้ขึ้นมาด้วยความเชื่อ แต่โบราณเป็นศาลหอไม้ บริเวณของโนนพุงดอ จะสังเกตุเห็นความโดดเด่นของ ต้นศรีมหาโพธิ์ ดูแล้วน่าเกรงขามเป็นอย่างมาก

ในสมัยของ “หลวงศุภกิจจรรยา” เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันทำการขุดลอกหนองนาเกลือ คือ “หนองประจักษ์ศิลปาคม” ในเวลานี้ให้เป็นอ่างน้ำ จึงได้บูรณาการสร้างศาลพ่อปู่เทพารักษ์ขึ้น

ต่อมาในสมัยที่ “นายพิศาล มูลศาสตร์สาทร” เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับชาวบ้านและพ่อค้าคหบดีในจังหวัดจัดสร้างบูรณะศาลเทพารักษ์ใหม่ให้มีความสวยงาม และ ทางเทศบาลนครอุดรธานี ในปี 2544 “นายหาญชัย ฑีฆธนานนท์” นายกเทศมนตรีนครอุดรฯ ก็ได้ปรับปรุงบริเวณโดยรอบตัวศาลเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอุดรธานี ได้ทำการปรับปรุงบูรณาภูมิทัศน์จนมีสภาพสวยงามดังในปัจจุบันนี้ ปัจจุบันศาลเทพารักษ์ไดรับการบูรณะสร้างใหม่เป้นรูปทรงคล้ายปรางค์ขอมที่สวยงาม ตั้งอยู่บริเวณเดิมบริเวณรอบ ๆศาลเทพารักษ์ จะมี ช้างและม้า จำนวนมาก ย่อมหมายถึงความสำเร็จจากการขอพรและนำมาแก้บนตามที่บนเอาไว้ และนอกจาก “ศาลเทพารักษ์”แล้ว ก็ยังมีต้นศรีมหาโพธิ์จากศรีลังกา ที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ด้วย

ศาลเทพารักษ์ เป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานีเป็นที่เคารพสักการะของชาวอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง มาช้านาน ประชาชนมักจะมา สักการะเพื่อขอพรในเรื่องโชคลาภ การค้าขาย การงาน การประกอบอาชีพ เจ็บไข้ได้ป่วย การเกณฑ์ทหาร หรือการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ

เคล็ดลับการกราบไหว้ขอพร ศาลเทพารักษ์เป็นอีกสถานที่หนึ่งของจังหวัดอุดรธานีที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องโชคลาภไม่แพ้ที่ใดแต่ที่นี่มีเคล็ดลับของการขอพรก็คือการกลั้นหายใจเวลาขอพรจากศาลเทพารักษ์ แล้วปิดทอง 3 แผ่น 

อานิสงส์ของการสักการะกราบไหว้  จะทำให้มีโชคลาภทั้งด้านการเงิน การงานต่างๆศาลเทพารักษ์ ตั้งอยู่บริเวณริมหนองประจักษ์ ใกล้ๆ กับพระตำหนักหนองประจักษ์ โดยจะตั้งอยู่บริเวณสามแยก พระตำหนักหนองประจักษ์เพื่อน ๆที่ได้มีโอกาสเยือนถิ่นอีสาน อย่างเมืองอุดรธานี ก็อย่าลืมไปกราบไหว้ขอพร ที่ศาลเทพารักษ์กันนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.udclick.com

เชิญแสดงความคิดเห็น