วิหารเทพวิทยาคม

0

 ตั้งอยู่ในตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เมื่อหลวงพ่อคูณ ปริทุทโธ เป็นเจ้าอาวาสได้มีการพัฒนาวัดเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ศรัทธาจากทั่วประเทศได้ร่วมถวายวัตถุปัจจัยเป็นเงินจำนวนมหาศาล หลวงพ่อคูณจึงได้ก่อตั้งมูลนิธิหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ

พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ มีความตั้งใจพัฒนาวัดบ้านไร่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่สำคัญ สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงได้จัดสร้างอุทธยานธรรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัดบ้านไร่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของ จ.นครราชสีมา ส่วนชื่อวิหาร ได้มาจากราชทินนามสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถวาย

 

วิหารเทพวิทยาคมหรือวิหารปริสุทธปัญญา เป็นอุทยานธรรมกลางบึงน้ำขนาดใหญ่ของวัดบ้านไร่ ที่ ก่อสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะให้เป็นมหาวิหารแห่งพระไตรปิฎก หรืออีกนัยหนึ่งคือดินแดนที่รวบรวมพุทธประวัติ พระวินัย และพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ทั้งหมด เพื่อจรรโลงพระศาสนาให้เป็นไปตามปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์ก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน วิหารพระไตรปิฎกนี้เป็นวิหารเซรามิกกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เริ่มสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2554 บนพื้นที่กลางบึงน้ำขนาด 30 ไร่ บริเวณวิหารมีขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 60 เมตร เป็นอาคารลักษณะทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เมตรสูงประมาณ 42 เมตรมี 4 ชั้น นำเสนอเรื่องราวแห่งพระไตรปิฎก ทั้ง 3 ตะกร้า ถ่ายทอดผ่านศิลปะด้วยเซรามิกหลากสี เอกลักษณ์ของวิหารนี้เริ่มต้นด้วย “สะพานพญานาค” เป็นสะพานแห่งศรัทธาเดินข้ามผ่านโลกมนุษย์สู่โลกแห่งธรรม มีซุ้มประตูบารมี4ทิศ ได้แก่ซุ้มพระอินทร์ ซุ้มพระยม ซุ้มพระพิรุณ และซุ้มพระกุเวร(ท้าวเวสสุวรรณ) ส่วนเสารอบอาคาร เป็นเสาที่บรรจุภพชาติที่พระพุทธเจ้าถือกำเนิดทั้ง 523 ชาติไว้โดยรอบ ผนังรอบนอกนำเสนอจิตรกรรมฝาฝนังเรื่อง ทศชาติชาดก เป็นกิจกรรมเขียนสีบนแผ่นเซรามิก นอกจากนี้ภายในวิหารยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาอีกมากมาย อาทิ เรื่องราวพุทธประวัติตั้งแต่สมัยกำเนิดพระพุทธเจ้า เรื่องราวของพระวินัยปิฏกและวิวัฒนาการของพระพุทธศาสนาหลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เรื่องราวของพระธรรมปฎิเป็นต้น

     

สามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 081-828-7616 หรือ www.watbaanrai.com

เชิญแสดงความคิดเห็น