วัดจามเทวี

0

วัดจามเทวีวัดแห่งพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย ดูเอเซีย.คอมพาเที่ยวนครหริภุญไชย หรือว่าเมืองลำพูนนั่นเองจ้า เมืองลำพูนแม้จะเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่ก็มีความประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน อีกทั้งยังมีความสำคัญในฐานะเมืองคู่บุญของนพบุรีศรีนครพิงค์ หรือว่าเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันนั่นเอง ด้วยเมืองลำพูนมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา จึงมีวัดวาอารามมากมายไม่แพ้เมืองเชียงใหม่ ทริปนี้เมื่อมาถึงเมืองลำพูนแล้วก็ควรที่จะมาสักการะพระเจดีย์ที่เป็นที่ประดิษฐานอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรย์แห่งนครหริภุญไชย ที่วัดจามเทวี

วัดจามเทวีตั้งอยู่ริมถนนจามเทวี ตำบลในเมือง เป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญมาตั้งแต่สมัยล้านนาไทย ชาวบ้านมักเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดกู่กุด” บ้างก็กล่าวว่าพระนางจามเทวีสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 1298 โดยช่างฝีมือชาวขอม บ้างก็ว่าเจ้าอนันตยศ และเจ้ามหันตยศ ราชโอรสของพระนางจามเทวี ได้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ลักษณะพระเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่เป็นชั้นๆ ภายในเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย เดิมมียอดห่อหุ้มด้วยทองคำต่อมาจะเป็นสมัยใดไม่ทราบชัด ยอดพระเจดีย์หักหายไปชาวบ้านจึงเรียกว่า “กู่กุด” พระเจดีย์องค์นี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏ”

 

นอกจากพระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิแล้ว ภายในวัดจามเทวี ยังมี “รัตนเจดีย์” ซึ่งตั้งอยู่ทางขวาของวิหาร รัตนเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 17 โดยพระยาสรรพสิทธิ์ ฐานล่างสุดเป็นรูป 8 เหลี่ยม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.40 เมตร สูงจรดยอด 11.50 เมตร องค์เจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่ละเหลี่ยมเจาะเป็นซุ้มเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เมื่อเดินอ้อมมาด้านหน้าวิหารก็จะพบกับเรือนไม้สักหลังงาม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระนางจามเทวีแกะสลักด้วยไม้ทั้งองค์ รายล้อมด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ผู้คนนำมาถวาย ส่วนด้านหลังวิหารก็จะมีหอกลองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 81 พรรษา ซึ่งสร้างถวายโดยคณะศรัทธาสามัคคีชมรมแสงส่องหล้า เป็นเรือนไม้สักขนาดกลางเก็บกลองหลวงขนาดใหญ่อีกด้วย

สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนเดินทางไปจังหวัดลำพูนก็ควรที่จะไปสักการะอัฐิพระนางจามเทวีที่บรรจุไว้ภายในพระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ เพื่อความเป็นสิริมงคล หากไม่ทราบเส้นทางก็สามารถสอบถามชาวลำพูนได้ เพราะวัดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลำพูนค่ะ

ขอบคุณภาพ m.mome.co/watjamthewee

เชิญแสดงความคิดเห็น