ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย ทั้งหมด

 • จาการ์ตา
  ทำความรู้จักเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียในด้านต่างๆ ข้ […]

  โพสเมื่อ วันที่26 ตุลาคม 2014

 • สถานทูตไทย ในอินโดนีเซีย
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ที่อยู่:โทรศัพท์: โทรส […]

  โพสเมื่อ วันที่9 กรกฎาคม 2013

 • ความหมายของธงชาติอินโดฯ
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) เมืองหลวง: […]

  โพสเมื่อ วันที่9 กรกฎาคม 2013

 • การเมืองและการปกครอง
  เขตแดนที่เป็นประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันเป็นอาณาเขตที่กำ […]

  โพสเมื่อ วันที่9 กรกฎาคม 2013

 • ศาสนา
  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์  ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียจะมีศาสนา […]

  โพสเมื่อ วันที่9 กรกฎาคม 2013

 • สภาพทางสังคม
  ชีวิตความเป็นอยู่  ฐานะความเป็นอยู่ของประชากรมีความแตกต […]

  โพสเมื่อ วันที่9 กรกฎาคม 2013

 • ขนบธรรมเนียมประเพณี
  โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ประชากรอินโดนีเซียประกอบด้ […]

  โพสเมื่อ วันที่8 กรกฎาคม 2013

 • ประชากร
  ประเทศอินโดนีเซีย มีประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายมาเลย์ ป […]

  โพสเมื่อ วันที่8 กรกฎาคม 2013

 • ประวัติศาสตร์
  อินโดนีเซียประกอบด้วยหมู่เกาะที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช […]

  โพสเมื่อ วันที่8 กรกฎาคม 2013

 • ประเทศอินโดนีเซียเป็นอย่างไร
  ประเทศอินโดนีเซีย อยู่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเ […]

  โพสเมื่อ วันที่8 กรกฎาคม 2013

บทความล่าสุด
5 อันดับ HOT

ภาคอีสาน

ภาคกลาง