บันไดไฮกุ เส้นทางสู่สวรรค์

0

บันไดไฮกุ เริ่มแรกเป็นบันไดไม้ตอกยึดไว้กับหน้าผาทางตอนใต้ของหุบเขาไฮกุ ติดตั้งในปี ค.ศ. 1942 เป็นการเชื่อมต่อสายอากาศจากด้านหนึ่งของเขาไฮกุไปยังอีกด้านหนึ่ง เพื่อสร้างระบบสื่อสารวิทยุอย่างต่อเนื่อง บันไดไฮกุ รู้จักกันดีในชื่อของ บันไดสู่สวรรค์ ใคร อยากขึ้นไปสัมผัสต้องฟิตร่างกายให้พร้อม เพื่อไต่ขั้นบันไดทั้งหมด 3,922 ขั้น พิชิตยอดสูงสุดที่ 2,800 เมตร ด้วยเส้นทางที่สูงชัน อันตราย บันไดไฮกุ จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักการผจญภัย กายและใจถึงเท่านั้น!

บันไดไฮกุ

บันไดไฮกุ

บันไดไฮกุ

บันไดไฮกุ หมู่เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

บันไดไฮกุ

บันไดไฮกุ

บันไดไฮกุ

บันไดไฮกุ

บันไดไฮกุ

ใน ปี ค.ศ. 2003 มีการปรับปรุงซ่อมแซม บันไดไฮกุ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ $875,000 ต่อมาช่วงต้นปี ค.ศ. 2012 บันไดไฮกุ ยังคงเป็นปัญหาเรื่องสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน และปัจจุบันยังไม่มีโครงการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้า

บันไดไฮกุ

ขอขอบคุณข้อมูล  www.mthai.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น