หน้าแรก แท็ก สวนสาธารณะ

แท็ก: สวนสาธารณะ

สวนสราญรมย์สวยเก่าแก่นับ 100 ปี

ดูเอเซียพาเที่ยวชมบรรยากาศสบายๆที่สวนสราญรมย์สวนเก่าแก่ ที่มีอายุนับ 100 ปี ซึ่งสร้างขึ้นในเขตพระราชอุทยานของพระราชวังสราญรมย์ ที่มีต้นแบบมาจากสวนพฤกษาศาสตร์ในต่างประเทศ ปัจจุบันไดรับการปรับปุรงให้เป็นสวนรุกชาติและสวนสาธารณะมีน้ำพุพานโลหะด้านหน้าสวน อีกทั้งโบราณสถานต่างๆโดยรอบ บอกเล่าถึงอิทธิพลการจัดสวนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับอิทธิผลจากอารยธรรมตะวันตก ประวัติความเป็นมา พระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนครมานับศตวรรษ คือนิยามของสวนสราญรมย์ในอดีต ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสราญรมย์ ที่ตั้งอยู่นอกกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออก พระราชวังแห่งนี้รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้สร้างใน พ.ศ. 2409 ตรงบริเวณตึกดินเก่า เพื่อเป็นที่ประทับหลังทรงสละราชสมบัติให้พระราชโอรสแล้ว แต่ยังสร้างไม่เสร็จก็ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน...

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

หนองประจักษ์  เป็นสวนสาธารณะสถานที่พักผ่อนอยู่ในเมืองอุดรธานีมีขนาดใหญ่  หนองประจักษ์หรือเดิมเรียกหนองนาเกลือ  มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี  หนองประจักษ์มีบรรยากาศสวยงาม สะอาดตา มองเห็นเกาะกลางน้ำ ที่คุณเห็นแล้วอยากจะเดินไปชมแน่ๆ  ตลอดเวลามีลมเย็นๆ พัดผ่านเย็นดีครับ รอบหนองประจักษ์มีร้านอาหารเครื่องดื่ม เก๋ๆ อยู่หลายร้าน  หรือจะนั่งดื่มชมบรรยากาศก็เป็นความคิดที่ดีครับ ผมอยากจะบอกว่าเกาะกลางน้ำน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด สวยงามมาก เดินเล่นเพลินๆ อาจเจอเต่า นก ผีเสื้อ ที่อาศัยอยู่ในสวนก็ได้ครับ ทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมีน้ำพุ หอนาฬิกา...

อัพเดทเรื่องเที่ยว