หน้าแรก แท็ก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

แท็ก: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงภูเรือจังหวัดเลย

ปีนภูรับไออุ่นจากดอกไม้ ค้นหาสามพันโบกเมืองเลย ที่ภูเรือ จากน้ำตกสองคอนเรามุ่งหน้าขึ้นภูอีกครั้งเพื่อไปพักชมดอกไม้เมืองหนาวและท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงภูเรือจังหวัดเลยซึ่งเขาบอกว่าเป็นจุดที่หนาวสุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและทดลองปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าทดลอง เผยแพร่ออกไปให้แก่เกษตรกร มาเป็นระยะเวลายาวนาน ในเนื้อที่กว่า 5,000 ไร่  ของสถานีทดลองเกษตรที่สูงแห่งนี้  โอบล้อมด้วยทิวทัศน์ของภูเขาสูง ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตา  แถมถูกปกคลุมไปด้วยความหนาวเย็นแทบทั้งปีก็ว่าได้  เป็นแหล่งท่องเที่ยวรับลมหนาวติดอันดับต้น ๆของเมืองไทยที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท้าลมหนาวกันเป็นจำนวนมาก  มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร   ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว