หน้าแรก แท็ก วัดไชยธาราราม

แท็ก: วัดไชยธาราราม

วัดไชยธาราราม หรือ วัดฉลอง

เที่ยววัดขึ้นชื่อเมืองภูเก็ต “วัดไชยธาราราม หรือ วัดฉลอง”ทริปนี้ดูเอเซีย.คอมบินลัดฟ้าจากเหนือสู่เมืองไข่มุกแห่งอันดามันครับ  ว่ากันว่าหากมาถึงภูเก็ตแล้ว ใครไม่ได้เดินทางมากราบไหว้หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง วัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ก็ประหนึ่งมาไม่ถึงเมืองภูเก็ต   อีกทั้งเสียงเล่าขานเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และกิตติศัพท์ในการรักษาโรค บุญญาบารมี และเมตตาธรรมที่สูงส่งของหลวงพ่อ ทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก ดังนั้นทริปนี้ดูเอเซีย.คอมก็ไม่พลาดที่จะมุ่งหน้าสู่วัดฉลอง เพื่อไปกราบไหว้หลวงพ่อแช่มกันครับ เล่ากันว่าในขณะที่หลวงพ่อท่านมีชีวิตอยู่นั้น มีผู้คนที่รอปิดทองตามแขนและขาของท่าน จนแลดูเหลืองอร่ามไปทั่วราวกับปิดทองพระพุทธรูป และแม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพไปเป็นเวลานับร้อยปีมาแล้วก็ตาม ชื่อเสียงและเกียรติคุณบารมีของท่านก็อยู่ในความทรงจำและระลึกถึงของผู้คนสืบมา ทุกวันนี้หลวงพ่อแช่มยังคงเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับชาวภูเก็ต และชาวไทยทั่วทุกภาคหรือแม้แต่เพื่อนบ้านผู้มาเยือนดินแดนไข่มุกแห่งอันดามันนี้เสมอวัดฉลอง หรือ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว