หน้าแรก แท็ก ล่องแก่งแม่กลอง

แท็ก: ล่องแก่งแม่กลอง

ล่องแก่งแม่กลอง

แม่กลองใหญ่ เส้นทางล่องแก่งแห่งใหม่ในอุ้มผางอุ้มผาง เป็นอำเภอชายแดนแห่งหนึ่งของจังหวัดตาก ที่ขึ้นชื่อในความทุรกันดารในเรื่องการเดินทางที่ต้องผ่านเส้นทางดอยที่คดบนแผ่นดินดอยสูงที่ห่างไกลความเจริญและอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพร เป็นผืนป่าต้นน้ำลำธารมากมาย และมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวมากมาย ที่ขึ้นชื่อก็คือ น้ำตกทีลอซู ที่เปิดตัวอุ้มผางให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปถึงวันนี้แหล่งท่องเที่ยวของอุ้มผาง คือ น้ำตกทีลอซู มีล่องแก่งแม่กลอง น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกทีลอเล หรือการชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดตัวมาช้านานแล้วและก็เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอุ้มผาง เนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาสลับซับซ้อนของอุ้มผาง ทรัพยากรที่ทรงค่าหลายๆ อย่าง ก็ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ขั้นแรกก็อยู่ที่ขบวนการสำรวจสภาพพื้นที่ ความเป็นไปได้ของเส้นทางหรือข้อมูลในพื้นที่ ซึ่งวันนี้เราก็ได้เปิดปฐมบทของการสำรวจเส้นทางล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง หรือแม่กลองคี ที่ยังไม่มีใครสำรวจมาก่อน...

อัพเดทเรื่องเที่ยว