เส้นทางสายหมอกดอกไม้ (เชียงใหม่-เชียงดาว-ดอยอ่างขาง-ฝาง)

คู่มือนี้จัดทำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พื่อแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดนเน้นการขับรถเที่ยว หรือนำไปประยุกต์การเที่ยวของคุณเอง ในรูปเล่ม PDF ที่สามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้อย่างง่ายๆ จึงขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้จัดทำเอกสารที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว

ที่มาของข้อมูล การท่องเทียวแห่งประเทศไทย ททท.