งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด

0

12 ธันวาคม 2557 – 21 ธันวาคม 2557 ณ กิจกรรมบริเวณตลาดย้อนยุค (วัดหลังคาขาว) สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้เงินพดด้วงแลกซื้ออาหารคาวหวานและชมการแสดงโขนออเครสต้า จากกรมศิลปากร   ตลอดจนร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงแสงเสียงยิ่งใหญ่ตระการตา

-กิจกรรมบริเวณงานกาชาด (ด้านหน้าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย)
-เลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดธิดากรุงเก่า และการออกร้านกาชาด สลากกาชาดการกุศลพร้อมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ayutthaya-festival2014

ข้อมูลการติดต่อ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0-3533-6550  

ข้อขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เชิญแสดงความคิดเห็น