เงินด่ง (Dong) เวียดนาม

0

ด่ง (อังกฤษ:Dong,เวียดนาม đồng) คือหน่วยเงินของเวียดนามที่ใช้ในประเทศเวียดนาม

เงินเวียดนามได้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เหรียญและธนบัตร โดยมูลค่าเงินที่มีทั้งเหรียญและธนบัตรก็คือ 200 ด่ง (ฮายจำด่ง) 500 ด่ง (นัมจำด่ง) 1000 ด่ง (หมดหงิ่นด่ง) 2000 ด่ง (ฮายหงิ่นด่ง)  และ 5000 ด่ง (นัมหงิ่นด่ง)  ส่วนเงินตั้งแต่ 10000 ด่ง (เหมื่อยหงิ่นด่ง) ขึ้นไปจะมีเฉพาะธนบัตร คือ10000 ด่ง (เหมื่อยหงิ่นด่ง) 20000 ด่ง (ฮายเมือยหงิ่นด่ง) 50000 ด่ง (นัมเมือยหงิ่นด่ง)  100000 ด่ง (หมดจำหงิ่นด่ง) 200000 ด่ง (ฮายจำหงิ่นด่ง) และ 500000 ด่ง (นัมจำหงิ่นด่ง)

เหรียญ มีราคา 200 ด่ง 500 ด่ง 1,000 ด่ง 2,000 ด่ง และ 5,000 ด่ง แต่เหรียญในประเทศเวียดนามไม่ใช้กันแล้ว มีแต่ธนบัตรเพียงอย่างเดียว

วิธีคำนวนอัตราแลกเปลี่ยนคร่าวๆ ระหว่างเงินด่งกับเงินไทยก็ให้เอาเงินบาทหารครึ่งหนึ่ง แล้วเพิ่มเลข 0 อีก 3 ตัว ก็ได้มูลค่าเป็นเงินด่งเวียดนามแล้ว  อาทิเช่น 100 บาท หารครึ่งหนึ่ง จะเป็น 50 แล้วเพิ่มเลข 0 อีก 3 ตัว จะเป็น 50000 ด่ง (นำเมือยหงิ่นด่ง)  1000 บาทแลกเป็นเงินเวียดนามได้ 500000 ด่ง (นัมจำหงิ่นด่ง) ซึ่งนี่ก็เป็นการคำนวนโดยคร่าวๆเท่านั้น เพราะจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ จะขึ้นอยู่กับช่วงที่ท่านแลกเงินและอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินบาทกับเงินด่งปัจจุบันคือ 1บาท=500 ด่ง

dong500,000 ด่ง หรือประมาณ 1,000 บาท เป็นธนบัตรมีค่ามากสุด ไม่ควรนำมาใช้จ่ายกับร้านขายของเล็กๆ หรือตลาดทั่วไป

 

รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวใช้เงินด่ง แต่ สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป โรงแรมเวียดนาม ร้านอาหารเวียดนาม ร้านขายของที่ระลึก ก็ยังนิยมรับเงิน dolla

สามารถแลกเปลี่ยนเงินได้ที่ใด
เราสามารถแลกเปลี่ยนเงินได้ที่ สนามบินเวียดนาม หรือ ธนาคาร โรงแรมที่พัก และ ร้านที่ได้รับอนุญาตให้แลกเงิน ร้านเหล่านี้จะเขียนอักษรสีทอง ว่า “Hieu Vang” หรือ “Hieu Kim Hoan” ควรมีเงิน us เก็บไว้และค่อยๆ แลกใช้เมือหมด

dong2

เชิญแสดงความคิดเห็น