ธงชาติและเพลงชาติสิงคโปร์

0

singapore_flag

สาธารณรัฐสิงคโปร์ : Republic of Singapore

เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธง แถบสีแดงอยู่ด้านบน แถบสีขาวอยู่ด้านล่าง ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูปพระจันทร์เสี้ยว ถัดจากรูปดังกล่าวมีรูปดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า รูปเหล่านี้เป็นสีขาว ความหมายสำคัญขององค์ประกอบต่างๆ ในธง อันได้แก่

  • สีแดง หมายถึงภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้า
  • สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาล
  • รูปพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น หมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น ดาว 5 ดวง หมายถึงอุดมคติ 5 ประการของชาติ ได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค

 

เพลงชาติสิงคโปร์

ชื่อเพลง : มาจูละห์ ซีงาปูรา (Majulah Singapura) แปลว่า “สิงคโปร์จงเจริญ”

เนื้อร้อง คำแปล
Mari kita rakyat SingapuraSama-sama menuju bahagia

Cita-cita kita yang mulia

Berjaya Singapura

Marilah kita bersatu

Dengan semangat yang baru

Semua kita berseru

Majulah Singapura

Majulah Singapura

มาเถิด เราชาวสิงคโปร์ทั้งหลาย
มาร่วมมุ่งหน้าสู่ความสุขร่วมกันขอความปรารถนาอันทรงเกียรติ

ของเรานั้นจงดลให้ประเทศ

สิงคโปร์ประสบผลสำเร็จ

มาเถิด เรามาสามัคคีกัน

ในจิตวิญญาณดวงใหม่

เราผองจงตะโกนก้องว่า

สิงคโปร์จงเจริญ

สิงคโปร์จงเจริญ

เชิญแสดงความคิดเห็น