ประชากร

  โพสเมื่อ: วันจันทร์ 8 กรกฎาคม 2013

ประเทศอินโดนีเซีย มีประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายมาเลย์ ประมาณร้อยละ ๙๕
ที่เหลือเป็นอินเดีย อาหรับ จีน และชาวยุโรป แต่ถ้าแบ่งตามหลักฐานชาติวงศ์วิทยาแล้ว
ถือว่าชาวอินโดนีเซียมีต้นกำเนิดมาจาก ๓๖๕ เชื้อชาติ รวมเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ
ได้สี่กลุ่มด้วยกันคือ

เมสเลเนเซียน (Melanesians) เป็นเผ่าพันธุ์ที่ผสมกันระหว่างกลุ่มมองโกลลอยด์ กับวาจาด
โปรโตออสโตรเนเซียน (Proto- Autronesians)
โพลีเนเซียน (Polynesians)
โมโครเนเซียน (Micronesians)ประชากรที่มีเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ เหล่านี้ อาศัยอยู่ตามเกาะสุมาตรา เกาะชวาตะวันตกเกาะมาดูรา เกาะบาหลี เกาะลอมบก เกาะตีมอร์ เกาะบอร์เนียว เกาะสุลาเวสีเกาะอีเรียนจายา และตามแนวชายแดนด้านตะวันตก

indonesia04 

ลักษณะของชาวอินโดนีเซีย จะมีตาคม ผมดำ ผิวสีน้ำตาล กระดูกแก้มกว้าง ตาเล็กจมูกใหญ่ มีความสูงประมาณ ๕ – ๖ ฟุต พอกับความสูงของคนไทยทั่วไป

ประชากรของอินโดนีเซีย มีมากเป็นอันดับห้าของโลก รองลงมาจาก จีน อินเดีย โซเวียตรัสเซียและสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๖๓ จะอยู่ทีเกาะชวาและเกาะมาดูรา


จำนวนประชากรกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ คือ


เกาะชวา มีพื้นที่ประมาณ๑๓๒,๒๐๐ ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะใหญ่อันดับสี่ของอินโดนิเซียมีพลเมืองอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด ในบรรดาเกาะทั้งหลายของอินโดนิเซีย ประมาณร้อยละ๗๐ ของประชากรทั้งหมด โดยเฉพาะที่เมืองจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงมีประชากรอยู่หนาแน่นที่สุด กว่าทุกเมืองในอินโดนิเซีย

เกาะกาลิมันตัน
 มีพื้นที่ประมาณ๕๓๙,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศแต่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่มากนัก ประมาณร้อยละ ๔ ของประชากรทั้งหมด

เกาะสุมาตรา มีพื้นที่ประมาณ ๔๗๓,๖๐๐ ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะใหญ่อันดับสองของประเทศมีประชากรอาศัยอยู่เป็นอันดับสอง รองลงมาจากเกาะชวา ประมาณร้อยละ ๔ของประชากรทั้งหมด

เกาะสุลาเวสี
 มีพื้นที่ประมาณ๑๘๙,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะใหญ่ อันดับสามของประเทศมีประชากรอาศัยอยู่ระมาณร้อยละ ๖ ของประชากรทั้งหมด

เกาะมาลูกู มีพื้นที่ประมาณ๗๔,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะใหญ่อันดับห้าของประเทศมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณร้อยละ ๑ ของประชากรทั้งหมด

หมู่เกาะนุสาเตงการา บาหลี และติมอร์ มีพื้นที่ประมาณ ๗๖,๓๐๐ ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณร้อยละ ๕ ของประชากรทั้งหมด

เกาะอิเรียนจายา มีพื้นที่ประมาณ ๗๒,๗๐๐ ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณร้อยละ ๑ ของประชากรทั้งหมด

เชิญแสดงความคิดเห็น

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ
 • ศาสนา
  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์  ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียจะมีศาสนา […]

 • สภาพทางสังคม
  ชีวิตความเป็นอยู่  ฐานะความเป็นอยู่ของประชากรมีความแตกต […]

 • ขนบธรรมเนียมประเพณี
  โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ประชากรอินโดนีเซียประกอบด้ […]

 • ประชากร
  ประเทศอินโดนีเซีย มีประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายมาเลย์ ป […]


บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม

ภาคอีสาน

ภาคกลาง

RSS สุดยอดที่เที่ยวเชียงใหม่