สกุลเงินประจำชาิติต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน

0
002
ประเทศอินโดนีเซีย
สกุลเงินของประเทศอินโดนีเซียเป็นสกุลเงิน  รูเปียห์ (Rupiah)
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ
8,900 – 9,030 รูเปียห์
สกุลเงินรูเปียห์ (Rupiah) 1,000 รูเปียร์ (IDR) แลกเป็นเงินไทย
อยู่ที่ 3.6819 บาท (25.9.53)
mala
ประเทศมาเลเซีย
เงินตราประจำชาติของประเทศมาเลเซีย คือ
ริงกิตมาเลเซีย (RM) 
ดอลลาร์มาเลเซีย
 แบ่งเป็น 100 เซ็น
อัตราแลกเปลี่ยนของริงกิตกับดอลลาร์สหรัฐ   คือ
RM 3.80 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
11.1904 บาท = 1 ริงกิต
peso
ประเทศฟิลิปปินส์
สกุลเงิน Philippine peso
เงินเปโซของฟิลิปปินส์ (PHP)

1 ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ประมาณ 42.75 เปโซ่
0.7463 บาท = 1 เปโซฟิลิปปินส์

sing3
ประเทศสิงค์โปร์

ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์

ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ประมาณ 1.25 ดอลลาร์สิงคโปร์
24.6159 บาท = 1 ดอลลาร์สิงคโปร์

001
ประเทศไทย

เงินบาท (ตัวละติน: Baht ; สัญลักษณ์: ฿ ; รหัสสากลตาม
ISO 4217: THB) เป็นสกุลเงินตราประจำชาติของประเทศไทย

30.25 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ

bu2
ประเทศบรูไน
ดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar) ประมาณ
1.37 / 1 ดอลลาร์สหรัฐ  หรือ ประมาณ
23.98 บาท / 1 ดอลลาร์บรูไน
บรูไนมีความตกลงแลกเปลี่ยนเงินกับสิงคโปร์ทำให้เงินดอลลาร์บรูไน
มีมูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์สิงคโปร์ และสามารถใช้แทนกันได้ ่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับดอลลาร์สิงคโปร์ ประมาณ 23.95บาท   / 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
VND
ประเทศเวียดนาม

ด่ง เวียดนาม คือหน่วยเงินของเวียดนามที่ใช้ในประเทศเวียดนาม อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 400-500 ด่งต่อบาท หรือ
ประมาณ 16,000 ด่งต่อดอลลาร์สหรัฐ

lao21
ประเทศลาว

กีบ ลาว เป็นหน่วยเงินของประเทศลาว ( อักษรย่อ LAK)
หนึ่งกีบมี 100 อัด ลาว ในปี พ.ศ. 2522 เกิดการ
ปฏิรูปค่าเงินขึ้น โดยเปลี่ยน 100 กีบแบบเก่าให้เท่ากับ
1 กีบในปัจจุบัน

8,130   กีบต่อ  1  ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ)
1 บาท  จะแลกได้ประมาณ  500  กีบ

 

AA
    ประเทศพม่า

จ๊าด  (Kyat)  เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า

กรุงเทพฯ  1 ดอลลาร์สหรัฐ  แลกได้  6.4650 จ๊าด

หรือ  25 – 30 จ๊าด ต่อ 1 บาท

cambodia_money-
ประเทศกัมพูชา

เงินกัมพูชาเป็นเงินสกุลเงินเรียล (Riels)

1 เรียล = 1 สตางค์ ,1,000 เรียล = 10 บาท
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่า US ประมาณ
3,700 – 3,800 เรียล

 ขอขอบคุณข้อมูล www.ceted.org

เชิญแสดงความคิดเห็น