การแต่งกายประจำชาติ

0
ชุดแต่งกายประจำชาติไทย dt2 dt
ชุดแต่งกายประจำชาติพม่า dpa2 dpa3
ชุดแต่งกายประจำชาติลาว dl1 dl2
ชุดแต่งกายประจำชาติเวียตนาม  dv1dv2
ชุดแต่งกายประจำชาติกัมพูชา dk1dk2
ชุดแต่งกายประจำชาติฟิลิปปินส์  dp2dp1dp3
ชุดแต่งกายประจำชาติมาเลเซีย dm4dm5
ชุดแต่งกายประจำชาติสิงคโปร์ ds3ds4ds5
ชุดแต่งกายประจำชาติบรูไน dbdb2  db3
ชุดแต่งกายประจำชาติอินโดนีเซีย di1 di3di2

ขอขอบคุณ www.ceted.org

เชิญแสดงความคิดเห็น